Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. Låt barnet delta

Det är oftast en vuxen som väljer maten till vardags. Barnets intresse för maten och måltiderna kan öka om barnet får vara med om att välja och laga maten på ett sätt som lämpar sig för barnets ålder och färdigheter.

När ni planerar måltiderna, handlar och lagar mat tillsammans med barnet, får ni uppleva trevliga stunder av samvaro.

Övning A: Planera en gemensam måltid, handla och laga mat tillsammans

Mål

Du låter barnet delta när ni handlar mat i butiken och lagar mat hemma hos er. Då kan barnet få mod att pröva på nya maträtter.

Anvisning

  1. Tillsammans med ditt barn, fundera ut en maträtt eller bakverk som hen gillar.
  2. Prata om vilka ingredienser som behövs för rätten. Gör en inköpslista. Ni kan göra listan till exempel genom att rita ingredienserna eller klippa ut bilder på ingredienserna från reklamtidningar och limma dem på papper.
  3. Gå till butiken tillsammans med barnet. Använd listan för att hitta de livsmedel som behövs.
  4. Laga maten tillsammans.
  5. Bjud familjen eller vänner på maten. Berätta med ord eller med hjälp av bilderna i inköpslistan vad maten innehåller.

Om ni gillade övningen kan ni göra om den. Senare kan ni göra övningen med andra rätter än barnets favoriträtter.

Övning B: Veckomatsedel med familjens favoriträtter

Mål

Du låter barnet vara med om att planera veckans matsedel. Genom detta hör och ser barnet vad de andra familjemedlemmarna gillar. Det kan inspirera barnet att smaka på nya maträtter.

Anvisning

  1. Kom överens med familjen om att varje familjemedlem får välja vad familjen äter vid en måltid i veckan. Om familjen äter flera måltider tillsammans varje dag, kan en familjemedlem välja alla rätter för en dag.
  2. Gör en inköpslista. Gå till butiken tillsammans. Om möjligt, laga rätterna tillsammans.
  3. Bekanta er och smaka på favoriträtterna tillsammans. Prata om vad alla familjemedlemmar tycker att rätterna smakar. Hittade någon en ny favorit?

När familjen planerar veckans matsedel tillsammans och barnet får påverka matsedeln kan hen bli nyfiken på att smaka på rätter som är nya för hen och som är syskonens eller föräldrarnas favoriter.

Hela familjen äter tillsammans under veckan och får trevliga upplevelser under de gemensamma måltiderna i vardagen.