Skip to main content

Egenvårdsprogram

Så här kan du främja barnets ätande

1. Låt barnet öva att känna igen sina känslor av hunger och mättnad

 • Håll regelbundna mattider Ett barn äter fem gånger om dagen.
 • Undvik småätande och extra mellanmål mellan måltiderna.
 • Se till att måltiderna har en lämplig längd. En lämplig längd är i allmänhet cirka 15–20 minuter.
 • Undvik underhållning vid matbordet.
 • Prata med barnet om hens känslor av hunger och mättnad i matsituationen.

2. Den vuxna bestämmer vad och när barnet ska äta, och barnet bestämmer mängden

 • Lägg små portioner på barnets tallrik. Barnet får en känsla av att ha lyckats, när hen kan äta allt som finns på tallriken.
 • Låt barnet portionera ut sin egen mat på tallriken, om hen redan kan göra det på egen hand.
 • Berätta för barnet att hen alltid kan ta mer mat om hen vill.
 • Undvik att fästa uppmärksamhet vid hur mycket mat barnet äter.
 • När måltiden är slut, töm tallrikarna neutralt, snygga upp och börja med andra bestyr.

3. Äta tillsammans

 • Ät tillsammans med ditt barn. När du äter tillsammans med ditt barn får barnet en modell för hur man äter. Barnet lär sig också hur man tuggar maten och använder besticken när hen observerar hur du eller andra familjemedlemmar gör.
 • Gör måltiderna till trevliga och avslappnade ögonblick för umgänge.
 • Ha en positiv inställning till ätandet och matsituationerna. Prata också om dem i en positiv ton.
 • Prata om annat än om ätandet i matsituationerna. Ibland kan även en välvillig uppmuntran att smaka på någonting kännas som ett tvång för barnet.
 • Gör ätandet gladare genom att lägga maten på tallriken så att portionen är trevlig att titta på.
 • Lär dig att tåla att det är klottigt vid det lilla barnets måltider. Det blir aktuellt med att äta snyggt och med gott bordsskick först senare.

4. Utvidga kosten med små steg

 • Tvinga inte barnet att smaka.
 • Introducera nya smaker och konsistenser för barnet i små steg.
 • Lägg olika maträtter separat från varandra på tallriken, så att barnet ser vad som finns till buds.
 • Utforska tillsammans nya födoämnen lekfullt. Låt barnet använda alla sinnen: titta, röra, lyssna och lukta på maten.

Kom ihåg

 • Barnet lär sig att reglera sitt ätande i takt med att hen lär sig att känna igen sina känslor av hunger och mättnad.
 • Den vuxna bestämmer vad barnet ska äta, och när och var det sker. Barnet bestämmer hur mycket mat hen äter.
 • När du äter tillsammans med ditt barn får barnet en modell för hur man äter.
 • Det är bra att utvidga kosten i små steg.