Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Det har programmet närmar sig sitt slut. I detta skede kan du tacka och berömma dig själv och ditt barn för att ni har slutfört programmet och för de resultat ni har uppnått. Tack för att ni tog dig tid att läsa och göra övningarna så här långt!

Den som håller på att lära sig någonting nytt möter alltid både upp- och nedförsbackar

Förhoppningsvis hittade ni verktyg och övningar i detta program som ni upplever att är nyttiga för er. Ibland kan viljan att ändra på vanorna i matsituationer sättas på prov, om framstegen inte är sådana som man önskat sig. Motgångar hör till livet och är en oundviklig del av vägen mot bestående förändringar.

När man jobbar för att övervinna utmaningar är det viktigt att tänka på nuet och rikta blicken mot framtiden. Hopp och tro på förändring för oss framåt.

Kom ihåg

Om det vore lätt att lösa ätsvårigheter som orsakar störningar i vardagen, skulle inga vårdprogram behövas.

De metoder som du fått öva dig i programmet är effektiva när det gäller att lindra ätsvårigheter hos ett litet barn. När du använder dem aktivt, stödjer du ditt barn. Det är också mycket sannolikt att ni gör framsteg tillsammans.

Övning ger färdighet

Som alltid när man lär sig nya saker är det viktigt att öva, även när det gäller att inhämta nya kunskaper om hur man gör för att må bra psykiskt. När ni först övar er att använda de verktyg som ni fått i detta program i enkla situationer, hjälper de småningom dig och ditt barn också i besvärligare situationer där känslorna håller på att ta över.

I framtiden kommer du fortfarande att stöta på situationer där ditt barns ätande inte går som du önskar och du blir oroad.

Framåt tillsammans

Symtomen lindras alltid i vågor. Det är också viktigt att berätta för barnet att upp- och nedgångar och jämna perioder hör till saken och att det gäller att inte bli modfälld av motgångar.

Fortsätt att använda de metoder som ni övat och att hantera besvärliga situationer med hjälp av dem. När barnet prövar på ett nytt sätt att handla och känner att hen lyckats, minskar symtomen, samtidigt som barnet får större självförtroende.

Det är viktigt att alltid komma ihåg målet och fortsätta färden mot det.

Kom ihåg belöningar

Särskilt i början kan övningarna vara ansträngande. Därför är det viktigt att du belönar både dig själv och barnet på något lämpligt sätt efter att ha övat på en viss färdighet till exempel i en vecka.

Tänk ut en lämplig belöning åt dig själv och ditt barn. Exempel på belöningar är en gemensam lek- eller spelstund, en skogsutflykt, en cykeltur eller ett besök i barnets favoritpark. Det viktiga är att hitta något som passar er och som ni båda njuter av.

Det är också viktigt att komma ihåg att ni inte behöver börja använda alla verktyg genast. Det mest effektiva sättet att använda metoderna är att öva dem steg för steg. Det är bra att vara överseende och förlåtande när det gäller att lära sig och etablera nya färdigheter.

Anteckna positiva upplevelser

När du går framåt är det bra att vara uppmärksam på framgångar och anteckna positiva upplevelser. Anteckna också dina observationer om allt som ni kan göra när barnets symtom inte längre begränsar ert liv på samma sätt som tidigare.

Samtidigt kan det vara en bra idé att skriva ner observationer av vad som hjälpte till att bättre klara av besvärliga situationer.

På detta sätt stärker du upplevelsen av framgång och lärandet och förankringen av färdigheterna i vardagen. Samtidigt får du en resursbok som du kan läsa för att tro på framgång, om du råkar ut för motgångar.