Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är dålig aptit?

Dålig aptit är ett av uttrycken för matproblem.

Barnets aptit minskar och hen börjar växa långsammare mot slutet av det första levnadsåret och i början av det andra levnadsåret. Den här förändringen kan ibland väcka oro hos föräldrar.

Vad kan orsaka dålig aptit?

Aktiva barn

Många barn är aktiva och nyfikna. De vill hellre leka och prata än äta.

Det kan vara svårt för sådana barn att känna igen sina känslor av hunger och mättnad. Hos dem mättas känslan av hunger redan av en liten mängd mat eller dryck, och efter det är de inte längre intresserade av att äta.

Sådana barn behöver mer hjälp av vuxna för lugna sig i matsituationer och lära sig att känna igen sina känslor av hunger och mättnad.

Sjukdomar

Vanliga och övergående sjukdomar hos barn, såsom förkylning, försämrar ofta aptiten. Aptiten återställs vanligen när barnet tillfrisknar.

Hur mycket ska ett barn äta?

Den vuxna bestämmer vad barnet ska äta, och när och var det sker. Barnet bestämmer hur mycket och vilka av de rätter som erbjuds hen äter. Om det finns mycket mat på tallriken åt gången kan det kännas för svårt för barnet att äta tallriken tom på en gång. Magsäcken hos ett småbarn är ungefär lika stor som barnets näve.

Om barnet redan själv kan ta mat på sin tallrik, låt barnet göra det. Barnet behöver inte äta all mat som finns på tallriken. Hen kan alltid ta mera.

Hur motiverar man ett barn att äta?

Det är viktigt för ett barn att lära sig att känna när hen är hungrig och när hen är mätt. När barnet lär sig detta, ökar hens motivation att äta.

Det är förälderns uppgift att sköta om att måltiderna är regelbundna och om att måltidernas antal och längd är lämpliga. Måltidens längd beror på barnets ålder och är ca 15–20 min.

Undvik helst extra mellanmål och småätande mellan måltiderna. Då blir pausen mellan måltiderna tillräckligt lång, så att barnet kan utveckla en känsla av hunger.

Lugna ned matsituationen

Det är viktigt att du säkerställer att omgivningen är lugn och rofylld före måltiden. Stäng till exempel tv:n eller surfplattan.

Det finns inget behov av extra underhållning vid måltiderna. Underhållningen fångar barnets uppmärksamhet, vilket gör att barnet inte observerar sina känslor av hunger och mättnad och inte heller deltar i umgänget under den gemensamma måltiden. Maten är en njutning i sig.

Kom ihåg

Barnets aptit varierar beroende på barnets tillväxtsfas. Sjukdomar påverkar också aptiten.