Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad händer om barnet inte vill äta någonting alls?

Om ett barn vägrar äta nästan all mat kan föräldern bli oroad och frustrerad. Om barnets kost är extremt begränsad ska du kontakta rådgivningen.

Måltidens längd

Det är viktigt att se till att matsituationen är lämpligt lång. En lämplig längd är i allmänhet cirka 15–20 minuter. Under den tiden hinner barnet oftast äta den mat som hen har lust att äta.

Vid behov kan du hjälpa barnet att uppfatta tiden till exempel med hjälp av en Time Timer-klocka. Sådana klockor finns att få i butiken och som telefonappar.

Barnet äter när det är matdags

När tiden går ur är måltiden slut, tallriken töms och ni går vidare till andra bestyr. Mat serveras nästa gång det är matdags. Undvik extra mellanmål mellan måltiderna. Vanligen äter barnet när det är tillräckligt hungrigt.

Bekant mat gör det lättare att äta

Det är bra att servera barnet mat som är bekant för barnet och som hen upplever som tryggt vid måltiderna. Då vet barnet alltid att hen kan äta åtminstone någonting vid måltiden.

Ställ också fram rätter som är nya eller mer främmande för barnet. Barnet får smaka på dem om hen vill.

Umgänget vid måltiden

Det är bra att prata om trevliga saker under måltiderna. Prata om annat än om att äta. Då är atmosfären mer avslappnad.

Barnet lär sig av den vuxnas exempel hur man gör vid måltiderna.

Observera

  • Alla rätter som serveras vid måltiden är lika värda. Till exempel ett bröd eller en efterrätt är inte en belöning som barnet får om hen äter slut all mat på sin tallrik.

  • Om barnets kost är begränsad till ett fåtal livsmedel är det bra att kontakta rådgivningen för att få hjälp.