Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är rädsla för att äta?

Om ett litet barn har problem med att äta kan orsaken också vara att barnet är rädd för att äta.

Ett barn kan uppleva rädsla för att äta på grund av en otrevlig upplevelse som anknyter till ätandet. Upplevelsen kan ha vilken orsak som helst. Barnet kan ha haft upplevelsen tidigare, eller så kan den vara pågående.

Hur uppkommer rädslan?

Barnet kan försöka undvika att äta om barnet tidigare upplevt smärta eller obehag i en matsituation.

Barnet kan ha till exemplet fått mat i luftstrupen och varit rädd att kvävas. Barnet kan ha en sjukdom i mag-tarmkanalen som orsakar smärta, eller så kan barnet ha upplevt smärtsamma behandlingar eller ingrepp.

Tvång och påtryckningar

När en förälder är orolig för sitt barns ätande kan det hända att föräldern försöker få barnet att äta tillräckligt med mat med vilken metod som helst. I sådana situationer kan barnet uppleva tvång eller att man matar hen mot hens vilja. Sådana känslor kan få barnet att vara rädd för att äta.

Hur kan man övervinna rädslan?

Rädsla för att äta är den enda ätsvårigheten i samband med vilket du inte behöver tänka på att barnet bör öva sig att känna igen sina känslor av hunger och mättnad. I det här fallet kan du använda alla medel som minskar barnets ångest och rädsla.

Gör situationen lättare

Alla medel är tillåtna som hjälper barnet åter att äta och att uppleva matsituationerna som trygga och trevliga. Eventuella underliggande sjukdomar och smärtproducerande tillstånd ska behandlas. Vid behov används smärtstillande läkemedel.

Underhåll och lugna barnet

Du kan leda bort barnets uppmärksamhet från det egentliga ätandet bland annat med olika former av underhållning eller med barnets favoriträtter. Ibland hjälper det att byta miljön där barnet äter eller besticket som används vid måltiden. En trevlig lek före maten kan också hjälpa till att gör atmosfären mer avslappnad.

Ta ett steg framåt eller återvänd till ett tidigare skede

Ibland kan det hjälpa med att du tar steget till nästa utvecklingsskede i ätandet tidigare än normalt. Ni kan till exempel övergå från att du matar barnet till att barnet äter självständigt.

Ibland kan det hjälpa att ni går tillbaka till ett tidigare utvecklingsskede, till exempel från bestick tillbaka till fingermat.

Kom ihåg

Om barnet känner rädsla för att äta, behöver du inte fundera på att barnet ska lära sig att känna igen sina känslor av hunger och mättnad. I det här fallet kan du använda alla medel som minskar barnets ångest och rädsla i mattsituationerna.