Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört egenvårdsprogrammet för panik. Fint!

I följande video (1:20) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis fick du användbar information och nya idéer och verktyg för att övervinna panikångesten. Det lönar sig att fortsätta göra de övningar som passar dig. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt. 

Tillåt dig själv att ha vilodagar och planera kanske till och med in dem i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i förväg i veckokalendern. 

Kom ihåg

Tveka inte att söka professionell hjälp om dina paniksymtom blir starkare eller om du är orolig över hur du mår!

Varifrån kan jag söka hjälp?

Vad ska jag göra om egenvårdsprogrammet inte räckte till?

Tveka inte att söka hjälp om dina symtom blir ännu starkare eller om du känner att de sänker din funktionsförmåga och livskvalitet. Om du redan har en kontakt till vården, berätta för din kontaktperson om dina känslor.

Om du inte har kontakt till vårdpersonal ska du vara i kontakt med primärvården, till exempel en hälsostation, företagshälsovården eller en privat läkarstation. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.

Nätterapi

Om du fick hjälp av egenvårdsprogrammet, men upplever att du skulle behöva ännu mera stöd, kan du diskutera möjligheten till nätterapi med din läkare.

Nätterapi är en behandling som genomförs via din egen dator eller smarta enhet. En nätterapeut följer dina framsteg, ger feedback på uppgifter som du gör och hjälper dig framåt. I nätterapin behandlas delvis samma teman som i det här vårdprogrammet och du får göra fler övningar.

Du gör uppgifter varje vecka i cirka 3–4 månaders tid. I terapin fortsätter du reflektera över dina svårigheter och lära dig nya handlingsmodeller med hjälp av textinnehåll, videoklipp och övningar.

När nätterapin påbörjas i rätt stund och med rätt fokus har den visat sig ge lika bra resultat som psykoterapi som sker ansikte mot ansikte.

Nätterapin kan vanligtvis inledas inom en vecka från det att läkaren har gjort en remiss.

Andra nyttiga egenvårdsprogram

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och att du finner glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för panik?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.