Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad beror panik på?

Paniksyndrom börjar oftast i tidig vuxenålder, men kan förekomma i vilken ålder som helst. Det finns ingen enskild orsak till paniksyndrom, utan många faktorer påverkar uppkomsten av den.

Arvsanlag och miljöfaktorer

Benägenheten för olika ångestsyndrom och affektiva störningar är delvis ärftlig. Vår omgivning påverkar huruvida den förhöjda ärftliga risken leder till att man utvecklar en psykisk störning. Omgivningen påverkar också hur störningen tar till uttryck.

Betydande miljöfaktorer är

  • händelser under barndomen
  • utlösande faktorer

Utlösande faktorer inkluderar olika negativa erfarenheter som har inträffat strax före paniksyndromets början. Sådana kan vara till exempel konflikter i människorelationer, långvarig stress eller en närståendes död. Även alltför riklig användning av koffein eller alkohol kan utlösa en panikattack.

Den första panikattacken kan komma helt oväntat och utan någon utlösande faktor.

Tankesätt

Förutom arvsanlag och miljöfaktorer påverkas uppkomsten av paniksyndrom av sättet att tänka.

Risken för panikattacker kan bli större av

  • strävan efter att vara felfri
  • behovet av att vara stark i alla situationer
  • svårigheter med att tåla problematiska situationer
  • konstant och överdriven observation av ens egna inre fysiska känningar
  • tendensen att tolka världen som hotfull