Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är paniksyndrom?

Ibland blir panikattacker återkommande och de börjar störa vardagen. Då handlar det om paniksyndrom.

Paniksyndrom är förutom panikattacker ofta förknippat med en rädsla för att attacken ska återkomma. Detta kan leda till att man undviker vissa situationer eller platser.

Det är också vanligt att oroa sig för orsaken till panikattackerna. Många är rädda att attacken är ett tecken på en fysisk sjukdom eller att man håller på att "bli galen". Under intensiva attacker kan man till och med vara rädd för att dö.

Symtom på panikattacker

Fysiska symtom

 • hjärtklappning och bröstsmärtor
 • andnöd och en känsla av att kvävas
 • tryckande känsla i övre kroppen
 • illamående
 • yrsel
 • svettning och frossa
 • skakningar
 • stickningar och domningar i armar och ben

Psykiska symtom

 • rädsla och ångest
 • overklighetskänslor
 • rädsla för att "bli galen"
 • rädsla för att förlora kontrollen
 • rädsla för att dö
 • lust att fly

Möjliga konsekvenser av en attack

 • undvikande av situationer som orsakar panik
 • undvikande av sociala situationer och offentliga platser
 • rädsla för nya attacker
 • rädsla för fysisk sjukdom

Är en panikattack farlig?

Panikattacker kan kännas obehagliga och skrämmande. Men de är ofarliga. En panikattack når sin topp efter cirka tio minuter och varar vanligtvis mindre än en halvtimme.

Övriga ångestsyndrom

Paniksyndrom är en typ av ångeststörning. Det är vanligt att det i samband med paniksyndrom förekommer andra ångeststörningar. Sådana är bland annat:

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Centrala symtom på generaliserat ångestsyndrom inkluderar ihållande ångest och oro samt rädsla för vad som kan hända i framtiden.

Generaliserad ångest innebär att ångesten inte enbart är förknippad med en specifik sak och inte endast förekommer i form av attacker. Syndromet åtföljs också av fysiska symtom som svettning, darrningar och magbesvär.

Fobier

Vid fobier är det viktigaste symtomet ångest i samband med en specifik ofarlig situation eller sak.

Denna syndromgrupp inkluderar rädsla för offentliga platser, rädsla för sociala situationer (social ångest) och specifika rädslor eller fobier. Fobier handlar om rädsla för enskilda situationer eller föremål, såsom mörker, hundar eller höga platser.

Tvångssyndrom (OCD)

I tvångssyndrom förekommer tvångstankar och tvångshandlingar som är svåra att kontrollera.

Kom ihåg

En panikattack når sin topp efter cirka tio minuter och varar vanligtvis mindre än en halvtimme. Vid paniksyndrom börjar attackerna återkomma och störa livet.