Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur utvecklas en panikattack?

Paniken utvecklas oftast snabbt. Det kan kännas som om paniken börjar plötsligt, som från ingenstans. I verkligheten påverkas utvecklingen av panik av ens egna tankar och tolkningar. Lyckligtvis kan de modifieras.

Alla upplever nu och då lindriga obehagliga fysiska känningar eller psykiska känslor. 

Under en panikattack aktiveras det sympatiska nervsystemet mycket kraftigt och plötsligt. Även om det inte finns något verkligt hot, förbereder kroppen sig för att möta en extrem nödsituation.

Fysiska känningar

Obehagliga känningar är ofta förknippade med en situation som uppfattas som obehaglig, som att vara ensam eller i en folkmassa. Till exempel kan andningen bli något snabbare eller så kan man känna ett litet tryck över bröstet.

Detta är helt normalt, och de upplevs av alla människor. Vanligtvis ägnar man ingen större uppmärksamhet åt dessa fysiska känningar. Vid paniksyndrom märker man dock dessa lättare än vanligt.

Ångesttankar

Vid paniksyndrom uppstår ångesttankar vanligtvis som en följd av fysiska känningar. Ångesttankarna inkluderar till exempel tanken att man inte kan klara sig ensam eller att de egna fysiska känningarna syns utåt.

Katastroftolkningar

En panikattack börjar vanligtvis när så kallade katastroftolkningar börjar associeras med fysiska känningar.

Katastroftolkningar inkluderar till exempel:

  • jag får en hjärtattack
  • jag ”blir galen”
  • jag klarar inte det här
  • jag måste fly från den här situationen

känsla av olust

fysiska känningar

observation intensifierar känslorna

en situation känns hotfull

panik