Skip to main content

Egenvårdsprogram

Andra problem som kan inverka

I samband med panikattacker förekommer ofta även andra psykiska problem. Om du upplever att ett annat problem utöver panikattackerna försämrar ditt tillstånd lönar det sig att ta itu med det.

Du kan börja arbeta för att övervinna andra problem antingen samtidigt med det här egenvårdsprogrammet eller först efter att du har slutfört programmet.

Depression

Depression är vanligt hos personer med paniksyndrom. Om du misstänker att du är deprimerad kan du fylla i depressionstestet och bekanta dig med egenvårdsprogrammet för depression.

Ångest

I samband med panikångest förekommer ofta även andra ångestsyndrom. Om du upplever att du ständigt är ångestfylld och orolig kan du fylla i ångesttestet och även bekanta dig med egenvårdsprogrammet för ångest.

Rusmedel

Ibland försöker man lindra panikattacker med hjälp av alkohol eller andra rusmedel. Överdriven användning av rusmedel kan också vara en utlösande faktor för panikattacker.

Om du har märkt att du konsumerar alkohol för att lugna ner dig eller på annat sätt känner att din alkoholkonsumtion är överdriven, lönar det sig att fylla i alkoholtestet. Du kan också bekanta dig med egenvårdsprogrammet för mindre alkoholkonsumtion (tillsvidare på finska).