Skip to main content

Egenvårdsprogram

På vilken nivå är din panik?

Bedöm nu intensiteten i dina paniksymtom genom att fylla i ett symtomtest. Skriv ner testets resultat så att du kan följa med hur ditt tillstånd förändras under egenvårdsprogrammets lopp.

Symtomtest för paniksymtom (PDSS-SR)

Med detta självskattningstest kan du bedöma dina eventuella paniksymtom samt de svårigheter de orsakar. Testet baseras på diagnostiska kriterier för paniksyndrom. Du kan besvara frågorna oavsett om du har fått en diagnos på paniksyndrom eller inte.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan om hur man ska besvara frågorna och poängsättningen.

Du kan svara på testet anonymt. Dina svar sparas inte.

Kom ihåg

Om du vill att vårdpersonal inom hälso- och sjukvården bedömer din situation ska du kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Välj det svarsalternativ som bäst beskriver dina upplevelser under den gångna veckan.

Loading form ...

Tolka poängen

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängsumman du fick.

Källa: Houck, P. R., Spiegel, D. A., Shear, M. K., & Rucci, P. (2002). Reliability of the self‐report version of the panic disorder severity scale. Depression and anxiety, 15(4), 183-185.

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, sidan på finska)