Skip to main content

Egenvårdsprogram

Paniksymtomtest

I början av egenvårdsprogrammet fyllde du i ett paniksymtomtest. Du kan nu fylla i testet på nytt och se om dina symtom har minskat under egenvårdsprogrammet. Om du vill kan du också göra testet på nytt senare när du har gjort fler övningar.

Symtomtest för paniksymtom (PDSS-SR)

Med detta självskattningstest kan du bedöma dina eventuella paniksymtom samt de svårigheter de orsakar. Testet baseras på diagnostiska kriterier för paniksyndrom. Du kan besvara frågorna oavsett om du har fått en diagnos på paniksyndrom eller inte.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan om hur man ska besvara frågorna och poängsättningen.

Du kan svara på testet anonymt. Dina svar sparas inte.

Kom ihåg

Om du vill att vårdpersonal inom hälso- och sjukvården bedömer din situation ska du kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Välj det svarsalternativ som bäst beskriver dina upplevelser under den gångna veckan.

Loading form ...

Tolka poängen

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängsumman du fick.

Källa: Houck, P. R., Spiegel, D. A., Shear, M. K., & Rucci, P. (2002). Reliability of the self‐report version of the panic disorder severity scale. Depression and anxiety, 15(4), 183-185.

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, sidan på finska) 

Har dina symtom minskat?

Fint! Det finns ingen anledning till oro om dina symtom inte har försvunnit helt. Det viktigaste är hur de påverkar ditt liv idag. Om du upplever att du nu kan leva ett mer fullvärdigt liv än tidigare, har du redan uppnått mycket. Återhämtningen kan också fortsätta efter att du har slutfört egenvårdsprogrammet.

Om dina symtom inte minskat

Om du känner att du behöver mera hjälp kan du vara i kontakt med sjukvården. Tips för detta kan du hitta lite längre ner. 

Känslan av att må bättre påverkas av många faktorer i vardagen. Till näst kommer vi att titta på några saker som påverkar det allmänna välbefinnandet.