Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Det finns många vägar till bra samspel. Det är upp till varje barn-föräldrapar att hitta sitt eget sätt att vara tillsammans. Relationen och samvaron påverkas alltid av parternas natur, temperament, mående och utvecklingsstadium.

Gemensamma stunder av samspel skapar ett unikt förhållande mellan föräldern och barnet.

De grundläggande byggstenarna för gott samspel i föräldraskapet

  • tid som tillbringas tillsammans
  • beröring och närhet
  • ömsesidighet och reaktion på den andras initiativ
  • ord och tonfall
  • blickar och icke-verbala meddelanden