Skip to main content

Egenvårdsprogram

Nog tar du väl också hand om dig själv?

Att vara förälder till ett litet barn är ibland också stressande och kan vara särskilt utmanande för ditt välbefinnande. Det är viktigt att vara uppmärksam på att ta hand om sitt eget välbefinnande.

Var snäll mot dig själv

Föräldraskap är förknippat med alla slags starka känslor. Barnet väcker ofta glädje, lycka och fröjd hos sin förälder. Ibland upplever man dock irritation, oro och förtvivlan. Även skuldkänslor och upplevelser av att inte räcka till är vanliga.

Det är viktigt att komma ihåg att många kämpar med samspelsutmaningar och att ingen förälder alltid kan agera på rätt sätt.

Utgångspunkten för att kunna stötta sitt barn även i knepiga situationer är att man kan förhålla sig till sig själv med förståelse och medkänsla. Lyssna på och granska dina egna känslor och upplevelser utan att skylla på dig själv. Beröm och uppmuntra dig själv regelbundet. Det är särskilt viktigt i utmanande stunder.

Var uppmärksam på din ork

En välmående förälder är en fördel för barnet. När du mår bra stärks dina resurser att möta dina barn. Genom att ta hand om ditt eget välbefinnande är du också ett värdefullt exempel för ditt barn.

Stanna upp och fundera på om de saker som ger dig kraft och de saker som belastar dig är balanserade i din vardag. Har du tillräckligt med tid för återhämtning och saker du tycker om? Vad kan hjälpa dig att uppnå en bättre balans?

Välbefinnandet i vardagen har en stark koppling till det psykiska välbefinnandet. Härnäst kan du granska om grunderna för välbefinnande i din vardag är balanserade.

Kom ihåg

Förälderns välbefinnande är grunden för barnets goda utveckling. Därför är det viktigt att ta hand om sitt eget välbefinnande och sina resurser.

Om du upplever att du behöver stöd för ditt eget välbefinnande, din ork eller psykiska hälsa finns det egenvårdsprogram och information om tjänster för barnfamiljer på Psykporten.fi. Det är viktigt att du söker hjälp och stöd för dig själv tidigt!