Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är samspel?

Samspel är kommunikation mellan två eller flera personer. Vid samspel tar parterna initiativ, reagerar på varandras budskap och känner samhörighet med varandra.

Samspelet mellan barnet och föräldern är grunden för anknytningsrelationen och barnets övergripande utveckling. Samspel skapas i alla möten i vardagen och i vardagliga sysslor. Det är viktigt att medvetet skapa bra stunder av samspel. De stärker den gemensamma relationen.

Medel för samspel

Beröring

När ett barn föds är beröring ofta den första erfarenheten av att lära känna och samspela. Att vara nära babyn stöder också förälderns anknytning till barnet.

Även efter spädbarnsåldern har beröring en speciell betydelse. Innerlig beröring är lugnande och lindrar stress. När en förälder till exempel smeker sitt barn till sömns, påverkar beröringen båda.

Beröring har också en gestaltande effekt. Babyn uppfattar sin egen kropp, sina gränser och sin avskildhet genom beröring. Även senare hjälper beröring barnet att gestalta sin upplevelse av sig själv.

Rösten

Redan under fosterstadiet hör barnet rösterna utanför livmodern och börjar reagera på dem. Tonfallet, liksom intonationen, betoningen och rytmen, hjälper babyn att rikta uppmärksamheten mot sin förälder. De lockar till kontakt. Även mycket små spädbarn känner igen känslomässigt uttryck i tonfallet.

Med talutvecklingen ökar betydelsen av ord i kommunikationen. Men det sätt på vilket man talar är fortfarande betydelsefullt. Speciellt i utmanande och känslomässiga situationer minskar betydelsen av ord och betydelsen av sättet att tala ökar.

Ansiktskontakt

Redan ett nyfött barn söker kontakt med sin förälder via ansiktet. Senare använder barnet sina föräldrars ansikten för att spegla sina erfarenheter.

I nya situationer kontrollerar barnet sin förälders ansikte för att se om en ny person är säker och om man bör gråta, bli rädd eller skratta. Barnet ändrar sitt beteende utifrån det budskap hen får.

Genom förälderns blick får barnet information om sig själv och sina handlingar. Ögonkontakt är en viktig del av ansiktskontakten. Den intensiva ögonkontakten som används i spädbarnsåldern blir kortare när barnet växer. Ögonkontakt ska aldrig vara påtvingad utan inbjudas .

Kom ihåg

Samspelet mellan barnet och föräldern är grunden i anknytningsrelationen. Det är också den viktigaste grunden för barnets utveckling.

Samspelet skapas i alla vardagliga sysslor. Det är viktigt att föräldern medvetet skapa bra stunder av samspel. De stärker den gemensamma relationen.