Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. Stärk det goda

Vardagliga sysslor erbjuder flera möjligheter till att stärka ett gott samspel varje dag.

Ofta agerar en förälder naturligt rätt i vardagliga stunder, så exemplen nedan kan kännas som självklarheter. Om det finns utmaningar i samspelet eller om konflikter lätt uppstår är det viktigt att medvetet försöka öka det goda samspelet .  

Positiva erfarenheter av att vara tillsammans stärker samspelet och relationen mellan föräldern och barnet. Det kan hjälpa dig att orka i mer utmanande stunder.

Gemensam övning: Positiva vardagssysslor

Mål 

Du blir mer medveten om vardagens gång. På så sätt lär du dig att skapa allt flera positiva stunder med ditt barn.

Anvisning

Läs om olika vardagssysslor under ”Olika vardagssysslor” nedan. Gör dessa små saker i vardagen så ofta som möjligt. Det finns många möjligheter till gott samspel under dagen.

Försök reservera tid för gemensamma vardagliga sysslor som tar lite mer tid några gånger i veckan. Dessa inkluderar till exempel matlagning och hushållsarbete.

Olika vardagssysslor

Övning för förälder: Stärk det goda

Mål

Ditt förtroende för ditt eget föräldraskap stärks.

Anvisning

Gör denna övning varje dag i en vecka. Det tar cirka 10 minuter åt gången.

  1. När du har haft ett bra samspel med ditt barn, skriv ner det. Beskriv också hur det kändes att lyckas.
  2. Kom ihåg att också ge barnet bra respons. Beröm barnet för saker hen lyckats med. Berätta också hur du känner och vad du upplever med barnet. Du kan till exempel säga ”det är trevligt att leka med dig”, ”jag blir glad när vi gör saker tillsammans” eller ”jag njuter av att vara med dig ”.
  3. Ta själv eller be någon att ta bilder eller videor av era gemensamma stunder.

Observera

Det är viktigt att ge sig själv bra respons på sitt föräldraskap och skriva upp sina framgångar. Det är också viktigt att lägga märke till det goda hos barnet och att komma ihåg att också ge barnet respons på sina framgångar.