Skip to main content

Egenvårdsprogram

Förälderns checklista

Du har lärt dig många sätt att stärka samspelet mellan dig och ditt barn. Det är bra att komma ihåg att det viktigaste för ditt barn är din närvaro och en god relation med dig.

Repetera ännu vad som är viktigt i föräldraskapet. När du tänker på dessa saker i dina interaktioner med ditt barn kommer du redan långt!

Var ett gott exempel

Lär ditt barn färdigheter genom att vara ett gott exempel. Visa med dina egna handlingar till exempel hur känslor uttrycks och regleras, liksom hur man ska gå tillväga i svåra situationer för att hantera dem.

Försök leva dig in i ditt barns situation

Försök leva dig in i ditt barns erfarenheter, tankar och känslor i alla situationer. Utmana dig själv till detta även i konfliktsituationer, även om det är svårare.

När du granskar situationer från ditt eget och den andras perspektiv, förbättras din förmåga att förstå barnet. På så sätt kan du hitta mer fungerande sätt att lösa konflikter.

Lägg märke till det goda i ditt barn och berätta det för barnet

Visa ditt barn att du bryr dig. Beundra barnet. Se hur speciellt och unikt barnet är – och säg det.

Var tålmodig och empatisk

Ditt barn är inte avsiktligt besvärligt eller trotsigt. Ditt barns färdigheter är fortfarande inte tillräckliga i en utmanande situation, och hen behöver din hjälp och ditt stöd.

Visa medkänsla med ditt barn och möt utmaningarna tillsammans.

Ta hand om din egen ork

Kom ihåg att din ork och ditt välbefinnande är av största vikt för att du ska kunna vara närvarande för ditt barn.