Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur tar man initiativ till samspel?

Det är bra för föräldern att se till att det i vardagen finns möjlighet att fokusera på barnets samspelsinitiativ och att själv ta initiativet. Stunderna behöver inte vara länge. Deras kvalitet är viktigare.

Det är viktigt att möta barnets samspelsinitiativ. Det är inte nödvändigt att svara omedelbart på alla initiativ, eftersom det också är bra för barnet att vänja sig vid att vänta. Ju mindre barnet är, desto snabbare bör man svara på initiativ till samspel.

Initiativ till samspel i vardagen

Vardagliga sysslor är en lämplig stund för samspel. Dessa är till exempel morgon- och kvällsrutiner, gemensamma måltider och att städning av rummet.

Särskilt viktiga är bemötanden efter en separation, såsom när man ser barnet när man kommer hem från arbetet. Det är bra för föräldern att förbereda sig på ett sådant sätt att de kan ge barnet sin odelade uppmärksamhet när de ses.

I vardagen är det bra att reservera tid för små stunder av samvaro. En trevlig lek eller annan aktivitet tillsammans ökar barnets resurser. Detta egenvårdsprogram innehåller exempel på aktiviteter med barn i olika åldrar.

Förälderns samspelsinitiativ

Det är viktigt att föräldern reagerar på de initiativ som barnet tar, men det är också viktigt att föräldern själv tar initiativ till att vara tillsammans. Dessa initiativ visar barnet att tid tillsammans också är viktigt för föräldern och att det är trevligt att vara med barnet.

Barn kan delta i vardagliga sysslor i enlighet med deras ålder och färdigheter. När du till exempel lagar mat tillsammans med ett barn kan det ta mer tid än vanligt. Det är alltså en bra idé att planera aktiviteterna väl och välja en lämplig tidpunkt för dem.

Negativa samspelsinitiativ från barnet

Barnets initiativ till samspel kan också vara indirekta eller ske genom negativt beteende. Barnet kan till exempel göra något förbjudet, även om hen känner till reglerna.

Det finns alltid ett behov och ett budskap bakom besvärligt beteende. Även om meddelandet känns motstridigt, berättar det vanligtvis om barnets behov av samspel och förälderns närvaro.

Samreglering

I vardagliga konflikter är det särskilt viktigt för föräldern att hjälpa barnet att reglera sina känslor och sitt beteende. Det kallas samreglering. Samreglering innebär till exempel att lugna ner barnet genom att hålla hen i famnen. Det kan också handla om att ge hjälp när barnet behärskar något, men inte kan använda sina färdigheter

Kom ihåg

Samreglering, tröst och att lugna ner barnet är inte en belöning för besvärligt beteende. Barnet behöver empatisk och accepterande närvaro även när hen är besvärlig. 

När barnet upplever kraftiga och negativa känslor är närvaro viktigare än ord och förklaringar. Det är dags för dem först när barnet har lugnat ner sig.