Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Värna om och stärk kontakten

Samspel bygger på kontakten mellan barnet och föräldern. Du kan stärka kontakten med enkla, lekfulla stunder. Det viktiga i dessa stunder är att föräldern och barnet njuter av att vara tillsammans med varandra.

Vad betyder omvårdnad?

Barnets självkänsla och självbild utvecklas genom daglig samvaro med närstående människor. Med omvårdnad avses mer än bara vårdsituationer där barnet får hjälp, till exempel med att tvätta sig eller äta.

Förutom konkret vård är det vårdande att uttrycka acceptans för barnet genom blickar, beröringar och ord. Genom att ge omvårdnad skapar du barnets upplevelse av att hen är värdefull och värd att ta hand om. 

Gemensam övning: Möt och vårda

Mål  

Du stärker kopplingen mellan dig och ditt barn och barnets upplevelse av att bli omhändertagen.

Anvisning

Läs om olika samspelssätt som nedan indelas enligt ålder under ”Hur man stärker samspelet i olika åldrar”.

Reservera tid för stunder som stärker samspelet flera gånger om dagen. Som kortast varar övningen bara ett par minuter. Ibland kan du reservera mer tid och göra flera övningar samtidigt.

Dessa övningar kan göras nästan när som helst som en del av vardagen. Barn gillar upprepning, så du kan ofta leka samma roliga lek eller göra samma aktivitet.

Hur man stärker samspelet i olika åldrar 

Övning för föräldern: Samla på bra respons

Mål

Du stärker din egen kompetens som förälder och uppmärksammar framgångar.

Anvisning

Under en vecka, reservera en stund för denna övning varje kväll. Det tar cirka 5–15 minuter åt gången.

Läs frågorna nedan. Fundera på svaren antingen för dig själv eller skriv dem i rutorna nedan.

Föräldrar är ofta väldigt krävande av sig och fokuserar på saker som kunde ha gjorts annorlunda eller bättre. Syftet med denna övning är att uttryckligen fokusera på framgångar.

Ge dig själv bra respons om era gemensamma stunder

Loading ...