Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört programmet. Fint!

I följande video (1:29) får du tips på hur du kan ta hand om ditt eget och ditt barns psykiska välmående efter att ni slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis fick du användbar information och nya idéer och verktyg för att stärka samspelet mellan dig och ditt barn. Det är bra att fortsätta göra de övningar som passar er även i framtiden.

Kom ihåg

Om dina samspelsrelaterade problem blir värre eller om du känner att de stör din eller ditt barns funktionsförmåga eller livskvalitet, tveka inte att söka hjälp!

Vad ska jag göra om det här programmet inte räckte till?

När lönar det sig att söka hjälp?

Du bör söka vård om utmaningarna i samspelet börjar störa barnets liv eller begränsa barnets verksamhet. Problem i samspelet kan påverka familjelivet eller vardagliga aktiviteter. Om de fortsätter kan de också skapa andra problem för er.

Det lönar sig också att söka hjälp om symtomen belastar familjens vardag eller om du känner att dina medel som förälder börjar ta slut eller om dina resurser minskar. 

Var kan jag söka hjälp?

Om ditt barn redan har en vårdkontakt, berätta för denna person om problemen.

Om ditt barn inte har en vårdkontakt bör du kontakta rådgivningen eller familjerådgivningen. Hjälp för familjens vardag och välbefinnande kan fås från socialtjänsterna för barnfamiljer. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster. 

Hurdan är hjälpen?

Vid behandling av samspelsproblem är det viktigt att ta reda på de faktorer som påverkar situationen. Vården planeras individuellt utifrån en bedömning.

När man hanterar problem i samspelet arbetar professionella vanligtvis antingen med föräldern eller tillsammans med föräldern och barnet.

Det viktigaste i vården är att förstå de faktorer som påverkar samspelet mellan barnet och föräldern. Samtidigt söks och stärks positiva och glädjande sätt att vara tillsammans.

Andra användbara program

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i familjelivet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.