Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Detta program närmar sig sitt slut. I detta skede kan du tacka och berömma dig själv och ditt barn för att ni har slutfört programmet samt för de resultat ni har uppnått. Tack för att du tog dig tid att läsa och göra övningarna så här långt!

Att lära sig nytt har upp- och nedgångar

Hoppas du hittade verktyg och övningar i detta program som var nyttiga för er.

När du använder verktygen i detta program lär du dig att vara mer närvarande med ditt barn och skapa ett bättre samspel mellan er.

Framåt tillsammans

Entusiasmen för att stärka samspel och samvaron kan sättas på prov ibland när du står inför utmanande situationer. Utmaningarna i samspelet minskar alltid i vågor. Bakslag är en del av livet. Vi bör alltså inte bli nedslagna av dem, utan förhålla oss optimistiskt till framtiden.

Det är värt att alltid komma ihåg målet och fortsätta mot det.

Kom ihåg

Med de metoder som övats inom programmet kan du stöda samspelet mellan dig och ditt barn. Genom att aktivt använda dem skapar du givande samspel mellan er. Det stärker den trevliga samvaron även i andra stunder.

Skriv ner positiva upplevelser

När du går framåt är det bra att vara uppmärksam på framgångar och skriva ner positiva upplevelser. Samtidigt kan det vara en bra idé att skriva ner observationer av vad som hjälpte dig att bättre klara av utmanande situationer.

På så sätt stärker du upplevelsen av framgång och dina uppfattningar om en trevlig samvaro med ditt barn. Samtidigt får du en resursbok som du kan läsa för att tro på framgång när du står inför utmanande samspel.