Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hurdana roller har föräldern och barnet?

Det är viktigt för föräldern att ta initiativ till samspel, eftersom hen har ansvar för interaktionens innehåll.

Förälderns roll

Det är viktigt att föräldern aktivt tar initiativ till samspel. Föräldern är ansvarig för samspelets riktning och ton, eftersom barnet ännu inte kan välja sitt beteende.

Det är dock känt att samspel är viktigt för barnet. Men det är bra att komma ihåg att ömsesidig kontakt med det egna barnet är en meningsfull och viktig upplevelse även för föräldern.

Barnets roll

Även om föräldern har ett större ansvar för samspelet spelar barnet också en viktig roll som aktiv deltagare.

Från tidig ålder tar barnet initiativ till att interagera, till exempel genom att söka förälderns blick och genom att ha ljud och röra vid föräldern. När en förälder svarar på barnets samspelsinitiativ stärks upplevelsen av ömsesidighet.

Barnet ska inte behöva ta alltför mycket ansvar för samspelet.

Kom ihåg

Ett barn behöver stöd, gränser och uppmuntran av vuxna för sitt samspel under en lång tid.