Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen lär du dig olika sätt att stärka samspelet med ditt barn. Övningarna är uppdelade enligt barnets ålder. Du kan dock använda vilken som helst som verkar lämplig för er.

Metoder för bättre samspel

Härnäst går vi igenom metoder som gör det möjligt att öka gott samspel. Vissa metoder kanske är bekanta från förut, medan andra kan vara nya för dig. 

En del av övningarna görs tillsammans med barnet och en del är förälderns egna reflektionsövningar. 

Förhoppningsvis hittar ni lämpliga metoder för er som ni kan använda i vardagen. Bekanta dig först med metoden och fundera om den skulle vara lämplig att använda i kontakten med ditt barn. 

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. De ger dig metoder för att stärka samspelet mellan dig och ditt barn. 

Det är viktigt att du vid sidan av att läsa information också gör övningar. Genom att göra övningar går du från att vara en läsare till en aktiv aktör.  

Hur gör man övningarna? 

En del övningar tar längre tid än andra. För vissa övningar är det viktigt att ni upprepar dem tillräckligt många gånger för att åstadkomma en mer varaktig förändring. 

Övningar som du tycker är särskilt bra bör du lägga på minnet och återgå till längre fram. 

I följande video (1:34) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet.

Barnet behöver hjälp och handledning 

Förälderns uppgift är att skapa en känsla av samspel som är trygg, positiv och uppmuntrande. Det är också bra att komma ihåg att det inte alltid går att skydda ett barn från att falla. Om övningen är på rätt nivå kommer varje försök att utveckla den nya färdigheten vidare.  

Ge samspelet tid att utvecklas

Motivationen att lära sig nya saker och göra övningarna varierar. Ibland kan du också ha mera krafter för samspel, ibland mindre. Kom ihåg att denna variation är naturlig.

Pröva på lekarna och övningarna i detta program i flera olika situationer. På detta sätt hittar ni ett lämpligt sätt att öka mängden positivt samspel. Genom upprepning kan lekarna bli en naturlig del av vardagen.