Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur uppstår bra samspel?

Ofta tänker man att syftet med samspelet är att skapa en oavbruten och fullständigt smidig kontakt mellan föräldern och barnet.

I verkligheten består samspel inte bara av kontakt utan också av små avbrott, distraktioner och att återknytande av kontakten.

Samspelets tredelning

1/3 vi har kontakt
1/3 kontakten är tillfälligt avbruten
1/3 vi söker kontakt igen

Återknytande av kontakten

Efter avbrott i samspelsförhållandet är det viktigt att knyta kontakt igen. Omväxlingen mellan kontakt, avbrott och återknytande av kontakten är en bra grund för gott och tillförlitligt samspel.

Olika sätt att uppnå samspel och kontakt är genom beröringen, rösten och blicken. Ju yngre barnet är, desto mer ansvarar föräldern för samspelet.

Utmaningar med samspel

I vardagen kan det finnas belastande faktorer som stör samspelet. Det kan vara så att föräldern känner sig otillräcklig eller är osäker på hur hen ska agera i en given situation.

Barnets behov varierar beroende på utveckling och personlighet. De sätt att samspela som är naturliga för föräldern kanske inte är optimala för barnets sätt. Det är viktigt att hitta ömsesidigt som skapar glädje i att vara tillsammans.

Resurskonto

Goda stunder tillsammans kan ses som insättningar på resurskontot för båda. När resurskontot är på plussidan är det lättare att klara av uttag från kontot. Dessa inkluderar vardagliga motgångar, till exempel besvikelser och konflikter.

  • Barnets resurskonto består till stor del av stunder med föräldern, små och stora beröm, godkännande blickar och omsorg.
  • Utöver dessa är det också bra att samla insättningar på förälderns konto som består av meningsfulla aktiviteter, tid med andra vuxna och stunder på egen hand.