Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN

Ihmiset, joilla on nepsypiirteitä, kokevat usein jo lapsuusiässä olevansa erilaisia kuin muut. Harjoitukset 26–28 on suunniteltu tukemaan erilaisuuden teeman käsittelyä ja vahvistamaan itsetuntoa.

Suhtautuminen erilaisuuteen 

Omanlainen ajattelu- ja toimintatapa saattaa johtaa kokemukseen erilaisuudesta. Nepsypiirteiset lapset saavat usein ympäristöstään kielteistä palautetta tai kokevat torjutuksi tulemista.  

Vaikeudet arjessa voivat vaikuttaa lapsen itsetuntoon. Näin voi syntyä käsitys siitä, että erilaisuus olisi huono asia. 

Kannusta ja kehu 

Erilaisuutta on tärkeä käsitellä perheessä avoimesti voimavarojen näkökulmasta. Lapsen itsetuntoa on tärkeä tukea myönteisen palautteen, kannustamisen ja rohkaisun avulla. Kehuminen tekee hyvää kaikille!  

Keinoja erilaisuuden tunteen käsittelyyn ja itsetunnon vahvistamiseen

  • avoin keskustelu ihmisten erilaisuudesta 
  • omalaatuisuuden korostamisen välttäminen 
  • kehuminen ja kannustaminen 
  • hyvien ominaisuuksien ja taitojen sanoittaminen 
  • onnistumisten sanoittaminen  
  • lämmin ja rakastava vuorovaikutus perheenjäsenten välillä