Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Joustamaton käyttäytyminen

Kaikki lapset ovat ajoittain joustamattomia. Joskus lapsen omat mielipiteet ja näkemykset asioista ovat niin vahvoja, että se hankaloittaa arjessa selviytymistä.

Joustamattomuus 

Lapsella on voimakkaita mielipiteitä ja ajatuksia siitä, miten asioiden kuuluisi mennä. Jos asiat menevät eri tavoin, hän ei pysty toimimaan.  

Lapsen on vaikea hyväksyä ja noudattaa annettuja ohjeita. Hän voi kokea ohjeet vaatimuksina. 

Lapsen toiminta voi pysähtyä, kun hän ei pysty käsittelemään saamaansa ohjetta. Hän kieltäytyy tekemästä asioita tai kommunikoimasta. 

Lapsi on ehdoton omissa mielipiteissään. Hän voi määräillä toisia. 

Miten tämä näkyy kotona? 

Taipumuksen jumiutua voi huomata esimerkiksi siitä, että lapsi 

 • tekee asiat aina tietyllä tavalla 
 • määrää mielellään toisten tekemisiä 
 • kokee vaikeaksi vuorotella sisarustensa kanssa 
 • vaatii toisilta joustamista  
 • kieltäytyy puhumasta, jos asiat eivät mene, kuten hän haluaa 
 • kieltää koskemasta omiin tavaroihin 
 • ottaa muutokset raskaasti ja hänen on vaikea sietää niitä 
 • kieltäytyy jakamasta tavaroita tai syötäviä  
 • kieltäytyy tekemästä pyydettyjä asioita 
 • kokee siirtymiset paikasta tai tilanteesta toiseen vaikeina. 

Miten tämä näkyy päivähoidossa ja koulussa? 

Taipumuksen jumiutua voi huomata esimerkiksi siitä, että lapsi 

 • määräilee muita 
 • kokee koulupäivän aikaiset muutokset vaikeina 
 • kieltäytyy tekemisestä 
 • kieltäytyy puhumasta, jos asiat eivät mene, kuten hän haluaa 
 • ei noudata yhteisiä ohjeita, jos oma ajatus on erilainen 
 • voi kokea ohjeet vaatimisena 
 • voi suuttua, jos oma ehdotus ei mene läpi 
 • kokee erilaisten mielipiteiden hyväksymisen vaikeana 
 • ahdistuu ja vetäytyy 
 • kokee siirtymiset paikasta tai tilanteesta toiseen vaikeina. 

 

Tutkitaan yhdessä 

Valitkaa sopivat vaihtoehdot. 

Loading ...

Joustamaton käyttäytyminen – mikä voi auttaa?

Kaikkien lasten on välillä vaikea toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Silloin, kun lapsen on toistuvasti vaikea noudattaa ohjeita tai hänen toimintansa jumiutuu, on tärkeää selvittää, mistä vaikeus johtuu. 

Yleensä lapset pyrkivät toimimaan oikein erilaisissa tilanteissa, jos he vain osaavat. Kaikki lapset hyötyvät siitä, että ohjeet ovat riittävän selkeitä ja lyhyitä. Aikuisen on tärkeä varmistaa, että lapsi on ymmärtänyt annetun ohjeen.  

Tunnistitko näitä oireita lapsellasi? Tietoa tilanteeseenne löytyy seuraavilta sivuilta:

SELKEYS ARJESSA 

TUNNETAIDOT 

KAVERITAIDOT 

KUORMITUKSEN SÄÄTELY 

Seuraavat harjoitukset sopivat tilanteeseenne: 

2. Minne me menemme?  
3. Vaihtoehtosuunnitelma 
4. Vaihe kerrallaan 
6. Palkitseminen 
7. Miltä minusta tuntuu?  
8. Tunnemittari 
9. Mitä tapahtui?  
11. Mikä minua rauhoittaa?  
14. Minä kerron, kysyn ja kuuntelen 
15. Samaa mieltä vai eri mieltä?  
19. Kuormitusmittari