Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

9. Mitä tapahtui?

Nepsy-piirteisillä lapsilla on usein omanlainen tapansa nähdä maailmaa ja tulkita tilanteita. Näkemykset tapahtumien kulusta voivat olla hyvin erilaiset kuin muilla samassa tilanteessa olleilla. Tällöin lapsi voi kokea itsenä uhatuksi tai tulkita tilanteet hyvin epäreiluina.

Videolla näet näytellyn esimerkin, miten arjen tilannetta voi käydä läpi yhdessä lapsen kanssa.

On tärkeää, että lapsi tulee kuulluksi. Arjen tilanteita on hyvä käydä lapsen kanssa läpi yhdessä lempeästi tutkien sekä pohtien, mitä tilanteessa tapahtui. Yhteisen keskustelun avulla voi saada tietoa siitä, miten lapsi toivoisi vanhemman tukevan häntä vastaavissa tilanteissa. 

Harjoitus: Mitä tapahtui?

Tavoite  

Harjoituksen tavoitteena on lisätä vanhemman ja lapsen yhteistä ymmärrystä tapahtuneesta. Harjoituksen avulla lapsi voi vähitellen oppia  

 • ymmärtämään asioiden syy-seuraussuhteita paremmin 
 • kertomaan erilaisista itseään koskevista asioista 
 • havainnoimaan toimintaansa 
 • säätelemään toimintaansa tilanteissa, jotka herättävät voimakkaita tunteita 

Ohje 

Tarkastelkaa yhdessä mallikysymysten (pdf alla) avulla jotakin arjessa tapahtunutta tilannetta. Tapahtumat voidaan kirjoittaa tapahtumaketjuksi tai piirtää sarjakuvaksi.  

Voitte käyttää tilanteeseen liittyvien tunteiden kuvaamisessa apuna tunnekortteja, jotka löytyvät harjoituksesta 7. Miltä minusta tuntuu?. Tunteiden voimakkuuksien kuvaamisessa voitte käyttää apuna harjoitusta 8. Tunnemittari.

Kysymykset

 • Mitä tapahtui?  
 • Mitä sinä teit tai sanoit?  
 • Mitä toinen henkilö teki tai sanoi? 
 • Miltä sinusta tuntui?  
 • Mitä sitten tapahtui?  
 • Miten tilanne päättyi?  

Voitte pohtia myös, mitä seuraavalla kerralla kukin voisi tehdä toisin, jotta tilanne sujuisi paremmin.  

Kokeile ja havainnoi

Tehkää harjoitusta säännöllisesti 2–4 viikon ajan.  

 • Muuttuiko mikään? Mistä huomaat muutoksen?   
 • Onko jokin arjessanne helpompaa?  
 • Onko valitsemanne toteutustapa hyvä?  
 • Olisiko tarpeen kokeilla jotakin toisenlaista harjoitusta?   
 • Millaisia haasteita harjoittelussa on ollut? 
Loading ...

Harjoittelun tueksi

Muista

Lapsen oman kokemuksen kuulluksi tuleminen on tärkeää.

Tilanteista puhuminen auttaa tunnistamaan ja suunnittelemaan omaa toimintaa sekä ymmärtämään muiden käyttäytymistä.

Hankalista tilanteista tulee puhua hyvässä ilmapiirissä ja yhdessä tarkastellen.