Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

16. Minun ja muiden rajat

Nepsypiirteisen lapsen voi olla vaikeaa pitää puoliaan sosiaalisissa tilanteissa. Se johtuu omanlaisesta tavasta tulkita sosiaalisia viestejä, kuten ilmeitä ja eleitä.

Sosiaalisten tilanteiden hahmottamisen vaikeuksien vuoksi nepsypiirteisillä lapsilla voi olla suurempi riski joutua riitoihin tai kiusaamisen kohteeksi. He voivat reagoida ryhmässä vauhdikkaasti tai riehakkaasti. Myös muiden rajojen ymmärtäminen voi olla vaikeaa.  

Nepsypiirteiset lapset saattavat  

 • ymmärtää väärin toisten aikomuksia 
 • tehdä nopeita johtopäätöksiä 
 • satuttaa vahingossa  
 • tulla liian lähelle tai koskettaa ilman lupaa 
 • sanoa jostakin toiselle liian suoraan tarkoittamatta pahaa 
 • päätyä tekemään jotakin, jonka seurauksia he eivät osaa ennakoida. 

Omien ja muiden rajojen tunnistaminen 

Omien ja muiden rajojen tunnistamista erilaisissa tilanteissa on hyvä harjoitella. Puolustamalla omia rajojaan lapsi voi oppia suojaamaan itseään ja kunnioittamaan toisia. Itsensä puolustamisen taitoja voi hyödyntää myös digihäirintää kohdatessa. 

Harjoitus 1: Minun ja muiden kehon rajat

Tavoite  

Harjoituksen avulla lapsi oppii tunnistamaan omaan ja muiden kehoon liittyviä rajoja sekä suojaamaan itseään eri tilanteissa. Vanhempi voi opettaa fyysisten rajojen asettamisen keinoja myös oman esimerkin kautta.  

Ohje  

Pohtikaa lapsen kanssa yhdessä, millaisissa tilanteissa joku toinen ihminen voi tulla liian lähelle. Miltä sellainen tuntuu? Minkälaisissa tilanteissa lapsesta voisi tuntua pelottavalta tai uhkaavalta? 

Pohtikaa myös tilanteita, joissa lapsi itse tai vanhempi on saattanut mennä liian lähelle toista ihmistä. Miten toinen ihminen on tähän reagoinut? Mitä olette huomanneet?  

STOP-merkki kädellä on konkreettinen teko, jonka lapsi voi ottaa käyttöön. Tätä voi harjoitella ensin kotona. 

Opeta lapselle, että oma käsivarsi ojennettuna määrittää etäisyyden toiseen. Sitä lähemmäs ei voi tulla ilman lupaa. Tämä koskee myös sitä, kuinka lähelle toista voi mennä itse. 

Miettikää tilanteita, joissa tätä keinoa voi soveltaa. Niihin voi kuulua esimerkiksi jono ruokalassa tai kaupassa. 

Kokeile ja havainnoi

 • Kuinka hyvin lapsesi tunnistaa omaan ja muiden kehoon liittyviä rajoja?  
 • Oppiko lapsesi harjoituksen avulla jotakin uutta?  
 • Onko lapsesi käyttänyt jossain STOP-merkkiä? 
 • Onko lapsesi ajautunut ristiriitoihin muiden kanssa? 
Loading ...

Harjoituksen tueksi

Harjoitus 2: Suojaan itseäni

Tavoite  

Harjoituksen avulla lapsi oppii tunnistamaan tilanteita, joissa itseään on tarpeellista puolustaa. Hän oppii myös puolustamaan itseään sanallisesti.  

Ohje  

Miettikää yhdessä, millaisissa tilanteissa esimerkiksi koulussa, pihalla, harrastuksessa tai sosiaalisessa mediassa voisi tarvita itsensä puolustamisen taitoja. Tämä voi olla esimerkiksi silloin, kun 

 • joku kiusaa 
 • joku puhuu minulle ilkeästi 
 • joku yllyttää minua tekemään jotain, mitä en halua 
 • joku uhkailee minua 
 • joku ottaa tavaroitani ilman lupaa. 

Keskustelkaa, miten lapsi on toiminut näissä tilanteissa. Mitä olet tehnyt, jos joku on kohdellut sinua noin? Miten olet selvinnyt näissä tilanteissa? 

Opeta lapselle kolmen kohdan sääntö  
 1. Sano toiselle: Ei!  
 2. Lähde pois tilanteesta.  
 3. Kerro aikuiselle.  

Pohtikaa yhdessä, millaisilla eri tavoilla toiselle ihmiselle voi sanoa ”ei”. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat tavat: 

 • Älä puhu minulle noin rumasti.  
 • En halua tehdä tuota.  
 • Lopeta uhkailu.  
 • Älä koske minun tavaroihini.  

Jos keskusteleminen ei auta, on hyvä lähteä pois tilanteesta ja pyytää aikuisen apua.  

Rohkaise lasta nyt harjoittelemaan sanallisen itsensä puolustamisen taitoja arjen tilanteissa. Kysy, miten hän on selvinnyt tilanteissa.  

Kokeile ja havainnoi

 • Mitä itsensä puolustamisen taitoja lapsesi tunnistaa jo? 
 • Onko lapsesi käyttänyt yhdessä harjoiteltuja menetelmiä arjessa? 
 • Mistä huomaat, jos hänellä on huolia? Miten otat asian esille? 
 • Oletko tietoinen, keiden kanssa lapsesi viettää aikaa? 
 • Onko lapsesi ajautunut ristiriitoihin muiden kanssa? 
Loading ...

Harjoituksen tueksi