Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

22. Aistimittari

Mittaamalla voi saada tietoa lapsen aistiärsykkeisiin liittyvistä kokemuksista. Mittaamisen avulla lapsi voi viestiä aikuisille, jos jokin aistiärsyke tuntuu liian vaikealta sietää.

Mittarin käyttöä on tärkeää harjoitella kotona ennen kuin se otetaan käyttöön esimerkiksi päivähoidossa tai koulussa.  

Harjoitus: Aistimittari

Tavoite  

Tavoitteena on opettaa lasta käyttämään aistimittaria kertomisen tukena tilanteissa, joissa aistiärsykkeet vaikuttavat käyttäytymiseen.  

Ohje 

Keskustelkaa ensin aisteista ja siitä, kuinka jokaisen aistikokemukset ovat yksilöllisiä. Joku voi pitää jostain asiasta, mistä toinen ei pidä. Voitte käyttää apuna sivun Aistiherkkyys Tutkitaan yhdessä -kohtaa

Tulostakaa tai tallentakaa digilaitteelle aistimittari (pdf alla).  

Mittarin vasemmassa laidassa on kuvat eri aisteille. Oikean reunan mittarilla mitataan, onko aistimus miellyttävä, neutraali vai epämiellyttävä.  

Valitkaa jokin aisti mittarin yläosasta. Arvioikaa kumpikin mittarilla, miltä tähän aistiin liittyvät erilaiset kokemukset tuntuvat.  

Mittarin avulla voi saada tietoa lapsen aistikokemuksista eri ympäristöissä. Sen pohjalta voi pohtia, miten aistikuormaa voisi vähentää. 

Havainnoi

Kokeilkaa käyttää aistimittaria arjen apuna säännöllisesti 2–4 viikon ajan.  

  • Muuttuiko mikään? Mistä huomaat muutoksen?   
  • Onko jokin arjessanne helpompaa?  
  • Oletteko löytäneet uusia tapoja toimia aistirikkaissa tilanteissa?  
  • Olisiko tarpeen kokeilla jotain toista harjoitusta?   
  • Millaisia haasteita harjoittelussa on ollut? 
Loading ...

Harjoittelun tueksi

Muista

Aistien kautta tulevan tiedon käsittely on yksilöllistä.  Sama määrä esimerkiksi ääntä voi tuntua toisesta ihmisestä neutraalilta ja toisesta taas epämiellyttävältä.  

Aistikokemusten mittaaminen auttaa löytämään apuvälineitä kuormituksen säätelyyn. 

Aistikuormitukseen voi vaikuttaa muokkaamalla ympäristöä.