Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Arkuus uusissa tilanteissa

Kaikki lapset voivat välillä olla arkoja toisten ihmisten tai uusien asioiden suhteen. Arkuus näkyy usein jännittämisenä. Joskus jännitys on niin voimakasta, että se haittaa uusista tilanteista selviytymistä.

Arkuus 

Uusissa tilanteissa jännittävä lapsi voi vetäytyä tai hätääntyä. Hän voi vältellä ihmisiä ja olla haluton osallistumaan uusiin tekemisiin ja menemään uusiin paikkoihin. Hän voi kieltäytyä menemästä uusiin tilanteisiin ilman vanhempaa tai kokonaan. Lapsi voi tarvita paljon apua ja tukea näissä tilanteissa.  

Miten näkyy kotona? 

Uusiin tilanteisiin liittyvän arkuuden voi huomata esimerkiksi siten, että lapsi 

 • jännittää uusia paikkoja ja ihmisiä 
 • jännittää uusia tilanteita 
 • piiloutuu vanhemman taakse 
 • ei mene juuri mihinkään ilman vanhempiaan 
 • menee pois tolaltaan kohdatessaan uusia asioita 
 • on haluton lähtemään kouluun retki- ja juhlapäivinä  
 • on arka kokeilemaan uusia asioita 
 • toivoo vanhemman puhuvan puolestaan 
 • uusiin paikkoihin lähdettäessä kieltäytyy 
 • uusiin tilanteisiin lähdettäessä vastustelee esimerkiksi piiloutumalla 
 • kokee harrastuksen aloittamisen vaikeaksi 
 • jännittää vieraiden tulemista kotiin. 

Miten näkyy päivähoidossa ja koulussa? 

Uusiin tilanteisiin liittyvän arkuuden voi huomata esimerkiksi siitä, että lapsi 

 • ei lähesty uusia ihmisiä oma-aloitteisesti 
 • voi pelätä tai jännittää uusia ihmisiä ja tilanteita 
 • hakeutuu tuttujen aikuisten seuraan toistuvasti 
 • voi ryhmätöissä vaikuttaa passiiviselta, koska ei tiedä, mitä tehdä 
 • on hiljainen uusia ihmisiä kohdatessaan 
 • ei osallistu vaan seuraa sivusta, jos päivässä on poikkeuksellista ohjelmaa. 

Tutkitaan yhdessä

Valitkaa sopivat vaihtoehdot. 

Loading ...

Arkuus uusissa tilanteissa – mikä voi auttaa?

Kaikki lapset jännittävät joitakin tilanteita. Myös arkuus ja ujous ovat ihmiselle ihan tavallisia ominaisuuksia.

Yksilöllisistä eroista johtuen lapsi voi toisinaan tarvita enemmän ja pidempään aikuisen tukea edetessään kohti itsenäistä toimintaa. Perheellä ja muulla elinympäristöllä on tärkeä rooli, kun lapsi harjoittelee rohkeuden taitoja ja uusiin tilanteisiin osallistumista. 

Tunnistitko näitä oireita lapsellasi? Tietoa tilanteeseenne löytyy seuraavilta sivuilta:

SELKEYS ARJESSA 

TUNNETAIDOT 

VIREYSTILAN SÄÄTELY 

KUORMITUKSEN SÄÄTELY 

Seuraavat harjoitukset sopivat tilanteeseenne: 

1. Suunnitellaan viikkoni 
2. Minne me menemme?  
3. Vaihtoehtosuunnitelma 
6. Palkitseminen 
7. Miltä minusta tuntuu?  
8. Tunnemittari 
17. Keho rennoksi 
19. Kuormitusmittari 
20. Ympäristön muokkaaminen