Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

13. Voinko tulla mukaan leikkiin?

Nepsypiirteisillä lapsilla on usein vaikeuksia päästä mukaan leikkeihin. Lasta voi jännittää, eikä hän ehkä heti tiedä, miten pitäisi toimia ja mistä voisi aloittaa.

Tutustumista kannattaa harjoitella ennakkoon. Lasta voi auttaa se, että mietitään, mitä hän voisi tehdä tai sanoa halutessaan mukaan toisten leikkeihin.  

Harjoitus: Voinko tulla mukaan leikkiin?

Tavoite 

Harjoituksen tavoitteena on opettaa lapselle keinoja leikkeihin liittymiseen. Harjoituksen avulla voit rohkaista lasta toimimaan arjen kaveritilanteissa ja vahvistaa näihin tilanteisiin liittyvää itseluottamusta.  

Ohje 

Pohtikaa lapsen arjessa olevia leikkitilanteita. Voitte käyttää apuna leikkiin liittymisen suunnitelmaa. 

Millaiset leikit kiinnostavat lasta ja millaisissa tilanteissa? 

Miettikää aiempaa tilannetta, jossa lapsi on leikkinyt jonkun toisen kanssa. Mitä he silloin leikkivät? Leikittiinkö ulkona vai sisällä? Auttoiko joku leikkiin liittymisessä? Kuka päätti, mitä leikitään?  

Suunnitelkaa sitten yhdessä tilannetta, jossa lapsi haluaisi päästä mukaan toisten leikkiin. Jos lapsesi ei osaa lukea, voitte piirtää suunnitelman paperille esimerkiksi tikku-ukoilla samalla, kun puhutte siitä.  

 1. Mikä olisi sopiva tapa liittyä leikkiin?  
 2. Mitä voisit sanoa tai kysyä?  
 3. Mitä voit tehdä, jos johonkin leikkiin ei pääse mukaan?  
 4. Miten voit kertoa, jos sinulla on ideoita siitä, mitä voisitte leikkiä?  
Loading ...

Esimerkki

Lapsi haluaisi leikkiä hiekkalaatikolla autorataleikkiä kahden pihalla näkemänsä lapsen kanssa.  

 1. Voisin mennä pihalle, kun näen lapset siellä leikkimässä.  
 2. Voisin kysyä, mitä he leikkivät. Jos leikki on minusta kiva, voin kertoa, että minäkin pidän. Sitten voisin kysyä, saanko minäkin tulla mukaan leikkimään. 
 3. Jos toiset sanovat, ettei se sovi, voin lähteä vanhemman kanssa kotiin tai mennä keinumaan, koska pidän keinumisesta.  
 4. Jos pääsen mukaan leikkiin, leikin aluksi toisten lasten mukana. Voin kysyä, voinko tuoda seuraavana päivänä oman autoni mukaan leikkiin ja voisimmeko rakentaa tunnelin autoradalle.  

Harjoitelkaa leikkiin liittymisen suunnitelmaa yhdessä lapsen kanssa kotona niin, että vanhempi esittää toista lasta.  

Vanhemman voi olla tarpeen pysyä aluksi tukena, kun lapsi harjoittelee leikkeihin mukaan menemistä oikeissa tilanteissa. Tuen määrää voi vähentää vähitellen siirtymällä kauemmas.   

Jokaisesta yrityksestäkin on tärkeää antaa lapselle myönteistä palautetta ja rohkaisua.  

Leikkiin liittymisen suunnitelma

1. Vaihtoehtosuunnitelma
 • Mitä teen, jos en mahdu mukaan leikkiin?
 • Mikä olisi sopiva tapa liittyä leikkiin?
Loading ...
2. Osallistun ja ehdotan
 • Miten voin jakaa omia ideoitani leikkiin mukaan?
 • Mitä voisit sanoa tai kysyä?
Loading ...
3. Puhun toisille
 • Mitä sanon?
 • Mitä voit tehdä, jos johonkin leikkiin ei pääse mukaan?
Loading ...
4. Menen mukaan
 • Miten liityn leikkiin?
 • Miten voit kertoa, jos sinulla on ideoita siitä, mitä voisitte leikkiä?
Loading ...

Kokeile ja havainnoi

Harjoitelkaa leikkiin liittymistä 2–4 viikon ajan ensin kaksin ja myöhemmin arjen tilanteissa muiden lasten kanssa.  

 • Onko lapsi päässyt mukaan toisten leikkeihin? 
 • Onko toisiin tutustuminen ja leikkeihin mukaan meneminen nyt helpompaa kuin aiemmin?  
 • Mikä harjoittelussa on ollut hankalaa?  
 • Mitä taitoja lapsesi on hyvä vielä harjoitella?  
Loading ...

Harjoittelun tueksi

Muista

Leikkiin liittymisen taitoa voi harjoitella.  

Ennakkoon tehdyn harjoittelun avulla lapsi voi saada varmuutta ja itseluottamusta oikeisiin leikkitilanteisiin.  

Jännittävässä tilanteessa lapsi tarvitsee paljon kannustusta ja lempeää rohkaisua.