Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

21. Keskittymisen apuvälineet

Nepsypiirteisen lapsen voi olla vaikeaa keskittyä tekemisiin pitkäjänteisesti. Tehtävien aloittaminen ja niiden tekeminen loppuun voi olla vaikeaa. Kehossa ja mielessä on ylimääräistä energiaa.

Energiaa voi purkaa erilaisten apuvälineiden avulla. Liikkuminen usein helpottaa lasta, jonka on vaikea keskittyä tai olla aloillaan.  

Keskittymisen tukeminen on tärkeää suunnitella siten, että se ei häiritsee muita, mutta antaa lapselle mahdollisuuden liikkua.  

Harjoitus: Keskittymisen apukeinot

Tavoite

Harjoituksen avulla lapsi voi löytää keinoja keskittymisensä tueksi. Nämä keinot voivat vähitellen lisätä lapsen onnistumisen kokemuksia sekä tuoda varmuutta keskittymistä vaativista tilanteista selviytymiseen.  

Ohje

Jutelkaa lapsen kanssa keskittymisestä. Voitte pohtia, kuinka kaikkien on välillä vaikea keskittyä. Tunnistaako lapsi tilanteita, jolloin hän ei jaksaisi kuunnella tai olla paikallaan?  

Kerro lapselle, että on keinoja, joiden avulla voi olla helpompi kuunnella koulussa tai tehdä kotona läksyjä.  

Valitkaa yhdessä listasta 1–2 keinoa, joita voisitte kokeilla kotona, koulussa tai päivähoidossa. Jos keinoja kokeillaan muualla kuin kotona, tulee niistä keskustella lasta hoitavien aikuisten kanssa. 

Loading ...

Mitä muita taukotekemisiä tai apukeinoja keksitte energian purkamiseen?

Loading ...

Kokeile ja havainnoi 

Kokeilkaa alkuun 1–2 keskittymisen apukeinoa 2–4 viikon ajan. 

  • Muuttuiko mikään? Mistä huomaat muutoksen?   
  • Onko jokin arjessanne helpompaa?  
  • Onko valitsemanne keino hyvä?  
  • Olisiko tarpeen kokeilla jotain toista keinoa? 
  • Millaisia haasteita harjoittelussa on ollut? 
Loading ...

Muista

Kyky keskittyä voi vaihdella runsaasti päivän aikana. Myös vireystila vaikuttaa keskittymiseen.  

Lapsi ei ole tahallaan keskittymätön tai levoton. Hän tarvitsee aikuisen tukea toimintansa säätelyyn. 

Liikkuminen on tärkeää sallia ja mahdollistaa niille lapsille, joiden on vaikeaa olla paikallaan tai keskittyä.