Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

20. Ympäristön muokkaaminen

Lapsella ei ole vielä taitoja säädellä omaa kuormitustaan. Ympäristöä muokkaamalla voidaan vaikuttaa kuormittumiseen ja auttaa lasta säätelemään voimavarojaan.

Koko maailmaa ei ole mahdollista muuttaa lapselle sopivaksi. Moniin asioihin voi kuitenkin vaikuttaa. Ympäristön muokkaaminen antaa lapselle mahdollisuuden harjoitella kuormituksen säätelyä. 

Harjoitus: Ympäristön muokkaaminen

Tavoite

Harjoituksen tavoitteena on löytää keinoja, joiden avulla lapsen kuormitusta voi arjessa vähentää. 

Ympäristön muokkaaminen auttaa lasta säätelemään kuormitustaan sekä vahvistaa tunnetta selviytymisestä. 

Ohje  

Tutkikaa ensin lapsen kanssa yhdessä harjoituksen 19. Kuormitusmittari avulla, millaiset asiat lapsi kokee kuormittaviksi.  

Kokeilkaa sitten jotakin alla olevista keinoista. Voitte halutessanne listata taulukkoon (pdf alla), millaisia ympäristön muokkauskeinoja lapsi tarvitsee.  

Kirkkaat valot 
 • istumapaikan siirtäminen kauemmaksi ikkunasta luokassa 
 • verhojen laittaminen ikkunan eteen 
 • luvan antaminen apuvälineisiin, kuten hupun, lippiksen tai aurinkolasien käyttöön sisätiloissa 
 • valaistuksen hämärtäminen 
Kovat äänet  
 • hiljaisempi tila koulutyöskentelyyn 
 • hiljainen tila kotona 
 • sermien käyttö 
 • rauhallisemman reitin kulkeminen kouluun tai päivähoitoon 
 • apuvälineiden käyttö, esimerkiksi kuulosuojaimet, kuulokkeet tai korvatulpat 
Tuoksut  
 • tuoksuttomien pesuaineiden käyttö 
 • mahdollisuus ruokailla toisessa tilassa, jos ruoan tuoksut tuntuvat liian voimakkailta 
 • kukkien välttäminen sisätiloissa 
Tuntemukset 
 • turvapaikan rakentaminen kotiin, päivähoitoon tai kouluun 
 • istumapaikan laittaminen riittävän etäälle toisista 
 • kuormituksen purkamiseen soveltuvien miellyttävien materiaalien ja esineiden tarjolla olo ja lupa niiden käyttämiseen 
 • vaatemateriaalien valinta siten, että ne ovat lapselle sopivia  
Ihmispaljous 
 • päivähoidossa rauhallisen tilan varaaminen pukeutumista varten 
 • luokassa rauhallisen istumapaikan varaaminen 
 • välitunneille rauhallisen oleskelupaikan suunnittelu tai mahdollisuuden tarjoaminen sisävälitunteihin 
 • mahdollisuuden antaminen jonojen välttämiseen, esimerkiksi tulemalla sisälle tai pääsemällä ruokalaan eri aikaan kuin muut 
 • bussissa istuminen uloskäynnin lähellä 
 • kauppareissujen lyhyt kesto ja etukäteissuunnittelu 
 • yleisesti mahdollisuuden antaminen sivummalle väistymiseen 
Kuormittava arki 

Keksittekö jotain omia keinoja, joilla voitte muuttaa ympäristöä vähemmän kuormittavaksi?  

Loading ...

Kokeile ja havainnoi

Kokeile muokata lapsen ympäristöä alkuun 1–2 asian osalta 2–4 viikon ajan. 

 • Muuttuiko mikään? Mistä huomaat muutoksen?   
 • Onko jokin arjessanne helpompaa?  
 • Onko valitsemanne keino hyvä?  
 • Olisiko tarpeen kokeilla jotain toista keinoa? 
 • Millaisia haasteita harjoittelussa on ollut? 
Loading ...

Muista

Herkästi kuormittuva lapsi tarvitsee vanhemman apua kuormituksen säätelyyn.  

Lasta voi auttaa kuormituksen säätelyssä muokkaamalla ympäristöä.  

Ympäristön muokkaamisen vaikutuksia voidaan arvioida mittaamalla kuormituksen voimakkuutta ennen ja jälkeen.