Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

SELKEYS ARJESSA

Jos lapsella on nepsypiirteitä, voi arki tuntua kaoottiselta ja jäsentymättömältä. Arjen sujuvuutta ja selkeyttä voi tukea erilaisilla apukeinoilla. Työkalut 1–6 on suunniteltu tukemaan sujuvampaa arkea.

Päivittäiset, toistuvat toiminnot eivät jäsenny nepsypiirteisen lapsen mielessä. Rutiineista poikkeavat tapahtumat voivat tuottaa epävarmuuden- ja turvattomuudentunteita. Lapsi tarvitsee aikuisen apua arjen jäsentämiseen. 

Ohjeiden noudattaminen  

Pitkien ohjeiden muistaminen ja noudattaminen voi olla työlästä. Jos ohje ei jäsenny lapsen mielessä, hän ei kykene toimimaan annetun ohjeen mukaisesti. 

Ajan hallinta 

Ajan hahmottamiseen ja hallintaan liittyvät vaikeudet voivat tehdä arjesta haastavaa. Nepsypiirteisille ihmisille on ominaista uppoutua itselleen mielekkään tekemisen äärelle pitkiksi ajoiksi. Tällöin ajan kulkua ei huomaa.  

Kun ajan hahmottaminen on haastavaa, voivat siirtymätilanteet tulla yllätyksenä. Siitä seuraa usein vastustelua tai ärtymistä.  

Harjoittelu auttaa selviämään arjessa 

Nepsypiirteinen lapsi voi joutua harjoittelemaan uusia taitoja selviytyäkseen arjesta. Uuden harjoittelu on työlästä. Kannusta lasta harjoittelemiseen palkitsemalla. Anna toistuvasti myönteistä palautetta yrityksistä ja onnistumisista.  

Myönteinen palaute vahvistaa lapsen itsetuntoa ja onnistumisen kokemusta. Se myös kannustaa yrittämään haastaviakin asioita uudestaan.  

Seuraavat keinot tukevat lapsen arjessa selviytymistä:

  • unen ja liikunnan riittävyydestä huolehtiminen 
  • ruokarytmin säännöllisyydestä huolehtiminen 
  • tapahtumien ennakointi kuvien tai päiväohjelman avulla 
  • tulevien tapahtumien suunnitteleminen 
  • yllätyksiin varautuminen 
  • pitkien tehtävien pilkkominen pienempiin osiin 
  • riittävien taukojen järjestäminen 
  • ajan hallinnan ja hahmottamisen tukeminen ajastimen avulla 
  • palkitseminen