Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

KUORMITUKSEN SÄÄTELY

Kuormitusherkkyys on ominaista nepsypiirteiselle lapselle. Kuormittavien tekijöiden tunnistaminen voi olla lapselle vaikeaa. Hän voi tarvita tunnistamiseen ja sanoittamiseen aikuisen apua. Työkalut 19–21 on suunniteltu tukemaan lapsen jaksamista ja keskittymistä.

Kuormittavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi 

 • aistimukset 
 • tungos 
 • odottaminen 
 • sosiaaliset tilanteet 
 • uudet ympäristöt, tilanteet ja ihmiset 
 • muutokset ja yllätykset 
 • vaikeat tehtävät, joihin liittyy kokemus siitä, että ei osaa jotakin 
 • ponnistelua vaativat laajat tehtävät, joihin liittyy kokemus siitä, että ei jaksa tai pysty johonkin. 

Ympäristö ja sen asettamat vaatimukset voivat kuormittaa lasta. Kuormittavia tekijöitä voi vähentää tekemällä muutoksia ympäristössä ja opettamalla lasta hyödyntämään apuvälineitä.  

Ympäristön muokkaaminen mahdollistaa myös onnistumisen kokemuksia arjessa.  

Keinoja, jotka tukevat lasta kuormituksen säätelemisessä

 • Kuormitukseen liittyvän käyttäytymisen eli varomerkkien tunnistaminen 
 • Kuormitusta lisäävien ja vähentävien asioiden tunnistaminen 
 • Ympäristön muokkaaminen lapselle sopivammaksi 
 • Keskittymistä tukevien apuvälineiden ja keinojen käyttäminen