Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

1. MISTÄ ON KYSE?

Useimmilla ihmisillä on eri tilanteissa ohimeneviä vaikeuksia, kuten keskittymisvaikeuksia. Osalla vaikeudet ovat pitkäaikaisempia. Jos nämä vaikeudet ovat samankaltaisia kuin neuropsykiatrisissa häiriöissä, voidaan niistä käyttää termiä neuropsykiatriset piirteet.

Lievistä piirteistä ei yleensä ole suurta haittaa. Lapsi voi kuitenkin tarvita aikuisten apua ympäristöstä tulevan tiedon käsittelemiseen ja sopivien toimintatapojen löytämiseen.  

Jos vaikeudet häiritsevät toimintakykyä, saatetaan tarvita tarkempaa arviota ja terveydenhuollon ammattilaisten tukea. 

Miten käytän tätä omahoito-ohjelmaa? 

Tästä ohjelmasta saat apua lapsesi tukemiseen. Koko ohjelmaa ei tarvitse käydä läpi. 

Löydät navigaatiovalikosta  

 1. tietoa ja keinoja tunnistaa erilaisia nepsypiirteitä 
 2. lapsesi arkea tukevia harjoituksia
 3. tukea omaan jaksamiseen

Mitä kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt ovat?  

Kehityksellisillä neuropsykiatrisilla häiriöillä tarkoitetaan tavallisesti ADHD:tä, autismikirjon häiriöitä ja tic-häiriöitä.  

Neuropsykiatristen häiriöiden taustalla on aivojen tietynlainen tapa käsitellä ympäristöstä tulevaa tietoa ja reagoida siihen. Tämä vaikuttaa käyttäytymiseen sekä tapaan olla vuorovaikutuksessa ympäristön ja toisten kanssa.  

Mitä nepsypiirteet ovat? 

Aina kyse ei ole neuropsykiatrisesta häiriöstä. Kun vaikeudet ovat lieviä, voidaan niitä kutsua nepsypiirteiksi. 

Nepsypiirteet on yleisluonteinen termi. Eri lapsilla nepsypiirteet ilmenevät erilaisina vaikeuksina ja vahvuuksina.  

Vaikka lievät piirteet näkyvät yksilöllisinä ominaisuuksina eikä niistä yleensä ole huomattavaa haittaa, voi lapsi silti hyötyä aikuisen tarjoamasta tuesta.  

Tavallisimmat nepsypiirteisiin liittyvät vaikeudet

 • keskittymisvaikeudet 
 • nopea reagointi ärsykkeisiin 
 • tavallista voimakkaampi tai heikompi reagointi ärsykkeisiin 
 • vauhdikkuus ja vaikeus pysyä paikallaan 
 • vaikeus toimia ikätovereiden kanssa 
 • vaikeus käyttää mielikuvitusta esimerkiksi leikkiessä 
 • jutteleminen ei ole luontevaa 
 • voimakkaat kiinnostuksen kohteet 
 • rutiinit ovat tärkeitä sekä muutokset ja siirtymät vaikeita 
 • taipumus hakea voimakkaita aistimuksia 

Nepsypiirteisiin liittyviä vahvuuksia voivat olla esimerkiksi

 • Hyvä muisti 
 • Yksityiskohtien huomaaminen 
 • Vahva oikeudentaju 
 • Perusteellisuus 
 • Kiinnostuksen kohteet, joista tietää paljon 
 • Uskollisuus ystävyyssuhteissa  
 • Idearikkaus 
 • Innostavuus 
 • Tehokkuus 
 • Kyky keskittyä itseä kiinnostaviin asioihin intensiivisesti ja pitkäkestoisesti 
 • Eläinrakkaus 
 • Taito tehdä asioita rutiinia noudattaen 

Miten nepsypiirteet otetaan huomioon? 

Nepsypiirteisen lapsen kohtaamisessa on tärkeää 

 • huomata ja tunnistaa lapsen vahvuudet 
 • kohdata lapsi yksilönä  
 • tarkastella vaikeuksia yhdessä tutkivasti ja lempeästi 
 • antaa tietoa niin, että kaikki ymmärtävät, mitä tehdään ja miksi  
 • tarjota lapselle apua ympäristöstä tulevan tiedon käsittelemiseen 
 • auttaa lasta ja vanhempaa löytämään toimintatapoja eri tilanteisiin 
 • tehdä ympäristössä muutoksia arjen helpottamiseksi. 

Milloin aikuisen tuki on tärkeää? 

Tietyissä tilanteissa tai elämänvaiheissa piirteet voivat olla voimakkaampia. Erityisesti kiire, hälyisä ympäristö, muutokset, jännitys ja kuormittavat asiat voivat lisätä tuentarvetta. Tällöin lapsi tarvitsee aikuisen apua toimintansa tueksi ja ymmärtääkseen ympäristön odotuksia.  

Joskus lapsen keinottomuus voi ilmetä kiukutteluna tai vetäytymisenä. Tällöin lapsen toimintaa tukevien arjen keinojen merkitys korostuu entisestään. 

Milloin tarvitaan ammattiapua? 

Joillakin lapsilla piirteet ovat voimakkaampia ja haittaavat pitkäaikaisesti selviämistä arjessa. Silloin on tärkeää selvittää, onko kyse neuropsykiatrisesta häiriöstä. Jos näin on, suunnitellaan lapsen tarvitsema tuki yhdessä ammattilaisten kanssa.