Skip to main content

Egenvårdsprogram

20. Anpassning av omgivningen

Barnet har ännu inte färdigheter att reglera sin egen belastning. Genom att anpassa omgivningen är det möjligt att påverka belastningen och hjälpa barnet att reglera sina resurser.

Det är inte möjligt att förändra hela världen för att passa barnet. Men det finns många saker man kan påverka. Anpassning av omgivningen ger barnet en möjlighet att öva på att reglera sin belastning. 

Övning: Anpassning av omgivningen

Mål

Målet med övningen är att hitta sätt att minska barnets belastning i vardagen. 

Anpassning av omgivningen hjälper barnet att reglera sin belastning och stärka sin känsla av att klara sig. 

Anvisning  

Fundera först tillsammans med barnet med hjälp av Belastningsmätaren i övning 19 hurdana saker barnet upplever vara belastande.  

Prova sedan en av metoderna nedan. Om ni vill kan ni i tabellen (pdf nedan) göra en lista över vilken typ av anpassning av omgivningen barnet behöver.  

Starkt ljus 
 • flytta sittplatsen bort från fönstret i klassrummet 
 • häng upp gardiner framför fönstret 
 • ge lov att använda hjälpmedel som huvor, kepsar eller solglasögon inomhus 
 • dämpa belysningen 
Höga ljud  
 • hitta ett tystare utrymme för skolarbete 
 • hitta ett tyst utrymme hemma 
 • använd flyttbara väggar 
 • ta en lugnare väg till skolan eller daghemmet 
 • använd hjälpmedel, såsom hörselskydd, hörlurar eller öronproppar 
Dofter  
 • använd parfymfria tvättmedel 
 • ge barnet möjlighet att äta i ett annat utrymme om doften från maten känns för stark 
 • undvik blommor inomhus 
Känslointryck 
 • bygg en tillflyktsplats hemmet, daghemmet eller skolan 
 • placera sittplatsen på tillräckligt avstånd från andra 
 • ha behagliga material och föremål som är lämpliga för att ge utlopp för belastningen tillgängliga och tillåt användningen av dem 
 • välj klädmaterial så att de passar barnet  
Folkmassor 
 • reservera ett lugnt utrymme för påklädning på daghemmet 
 • reservera en lugn sittplats i klassrummet 
 • planera en lugn plats att tillbringa raster eller erbjud möjlighet att vara inomhus på rasten 
 • ge barnet möjlighet att undvika köer, till exempel genom att få komma in eller gå till matsalen vid en annan tidpunkt än andra 
 • sitt nära utgången i bussen 
 • gör korta butiksbesök och planera på förhand 
 • ge i allmänhet möjlighet att dra sig åt sidan 
En belastande vardag 

Kan ni komma på några egna sätt att göra omgivningen mindre belastande?  

Loading ...

Försök och observera

Försök att anpassa barnets omgivning genom att förändra 1–2 saker i 2–4 veckor till först. 

 • Förändrades något? Hur märker du förändringen?   
 • Har något i er vardag blivit lättare?  
 • Är metoden ni valt bra?  
 • Skulle det vara bra att prova en annan metod? 
 • Vilka utmaningar har ni stött på under övningen? 
Loading ...

Kom ihåg

Ett barn som lätt överbelastas behöver hjälp av en förälder för att reglera belastningen.  

Man kan hjälpa barnet reglera belastningen genom att anpassa omgivningen.  

Effekterna av att anpassa omgivningen kan bedömas genom att mäta belastningens intensitet före och efter.