Skip to main content

Egenvårdsprogram

21. Hjälpmedel för koncentrationen

Det kan vara svårt för ett barn med nepsy-drag att koncentrera sig på aktiviteter under långa perioder. Det kan vara svårt att påbörja uppgifter och att slutföra dem. Det finns extra energi i kroppen och psyket.

Man kan ge utlopp för energin med hjälp av olika hjälpmedel. Att röra på sig hjälper ofta barn som har svårt att koncentrera sig eller vara stilla.  

Det är viktigt att planera stödet för koncentration på ett sådant sätt att det inte stör andra, men gör det möjligt för barnet att röra sig.  

Övning: Hjälpmedel för koncentrationen

Mål

Med hjälp av övningen kan barnet hitta metoder för att stödja koncentrationen. Dessa metoder kan gradvis öka barnets upplevelser av att lyckas och ge hen självförtroende i situationer som kräver koncentration.  

Anvisning

Prata med barnet om att koncentrera sig. Ni kan fundera på hur alla ibland har svårigheter att koncentrera sig. Känner barnet igen situationer när hen inte skulle orka lyssna eller vara stilla?  

Berätta för barnet att det finns sätt att göra det lättare att lyssna i skolan eller göra läxor hemma.  

Välj tillsammans 1–2 metoder från listan som ni kan prova hemma, i skolan eller på daghemmet. Om metoderna provas någon annanstans än hemma måste de diskuteras med de vuxna som tar hand om barnet. 

Loading ...

Vilka andra pausaktiviteter eller hjälpmedel kommer ni att tänka på för att ge utlopp för energi?

Loading ...

Försök och observera 

Prova först 1–2 hjälpmedel för koncentrationen i 2–4 veckor. 

  • Förändrades något? Hur märker du förändringen?   
  • Har något i er vardag blivit lättare?  
  • Är metoden ni valt bra?  
  • Skulle det vara bra att prova en annan metod? 
  • Vilka utmaningar har ni stött på under övningen? 
Loading ...

Kom ihåg

Förmågan att koncentrera sig kan variera kraftigt under dagen. Vakenhetsnivån påverkar också koncentrationen.  

Barnet är inte avsiktligt distraherat eller rastlöst. Hen behöver stöd från en vuxen för att reglera sina handlingar. 

Det är viktigt att tillåta och möjliggöra rörelse för barn som har svårt att vara stilla eller koncentrera sig.