Skip to main content

Egenvårdsprogram

22. Sinnesmätare

Mätning kan ge information om barnets upplevelser förknippade med sensoriska stimuli. Med hjälp av mätningen kan barnet signalera till vuxna om en sensorisk stimulans känns för svår att tolerera.

Det är viktigt att öva på att använda mätaren hemma innan den tas i bruk till exempel på daghemmet eller i skolan.  

Övning: Sinnesmätare

Mål  

Målet är att lära barnet att använda sinnesmätaren för att stödja berättandet i situationer där sensoriska stimuli påverkar beteendet.  

Anvisning 

Diskutera först sinnena och hur allas sinnesupplevelser är unika. En person kanske gillar något som en annan person inte gillar. Ni kan använda delen "Vi utforskar tillsammans" på sidan Sensorisk överkänslighet som hjälp. 

Skriv ut eller spara sinnesmätaren (pdf nedan) på en digital enhet.  

På vänster sida av mätaren finns bilder för olika sinnen. Mätaren i högra kanten mäter om sinnesintrycket är behagligt, neutralt eller obehagligt.  

Välj ett sinne högst upp på mätaren. Ni båda utvärderar på mätaren hur olika upplevelser som är förknippade med detta sinne känns.  

Mätaren kan användas för att få information om barnets sinnesupplevelser i olika omgivningar. Baserat på detta kan man fundera på hur den sensoriska överbelastningen kan minskas. 

Observera

Prova att använda sinnesmätaren regelbundet i 2–4 veckor.  

  • Förändrades något? Hur märker du förändringen?   
  • Har något i er vardag blivit lättare?  
  • Har ni hittat nya sätt att agera i situationer med många stimuli?  
  • Skulle det vara bra att prova en annan metod?   
  • Vilka utmaningar har ni stött på under övningen? 
Loading ...

Som stöd för övningen

Kom ihåg

Bearbetningen av information som fås genom sinnena är individuell.  Samma mängd ljud kan till exempel kännas neutralt för en person och obehagligt för en annan.  

Mätning av sinnesupplevelser hjälper till att hitta hjälpmedel för att reglera överbelastningen. 

Man kan påverka den sensoriska överbelastningen genom att anpassa omgivningen.