Skip to main content

Egenvårdsprogram

ACCEPTANS AV OLIKHET

Personer med nepsy-drag känner sig ofta annorlunda än andra redan i barndomen. Övningarna 26–28 är utformade för att stödja diskussionen om temat olikhet och stärka självkänslan.

Attityd till olikhet 

Ett avvikande sätt att tänka och agera kan leda till upplevelsen av olikhet. Barn med nepsy-drag får ofta negativ respons från sin omgivning eller blir avvisade.

Svårigheter i vardagen kan påverka barnets självkänsla. Detta kan ge upphov till uppfattningen att olikhet är en dålig sak. 

Uppmuntra och beröm 

Det är viktigt att öppet hantera olikhet i familjen ur resursperspektiv. Det är viktigt att stödja barnets självkänsla genom positiv respons, uppmuntran och stöd. Beröm är bra för alla!  

Sätt att hantera känslan av olikhet och stärka självkänslan

  • öppen diskussion om människors olikhet 
  • undvika att betona avvikelsen 
  • beröm och uppmuntran 
  • uttryck bra egenskaper och färdigheter i ord 
  • uttryck framgångar i ord  
  • varm och kärleksfull interaktion mellan familjemedlemmar