Skip to main content

Egenvårdsprogram

REGLERING AV ÖVERBELASTNING

Känslighet för överbelastning är karakteristiskt för barn med nepsy-drag. Det kan vara svårt för barnet att själv känna igen belastande faktorer. Hen kan behöva hjälp av en vuxen för att identifiera och uttrycka dem. Verktygen 19–21 är utformade för att stödja barnets ork och koncentration.

Belastande faktorer kan till exempel vara 

 • sinnesintryck 
 • trängsel 
 • väntande 
 • sociala situationer 
 • nya miljöer, situationer och människor 
 • förändringar och överraskningar 
 • svåra uppgifter som är förknippade med upplevelsen av att inte kunna något 
 • omfattande uppgifter som kräver ansträngning och som är förknippade med upplevelsen av att inte orka eller kunna göra något. 

Miljön och de krav den ställer kan belasta barnet. Belastande faktorer kan minskas genom att göra förändringar i miljön och lära barnet att använda hjälpmedel.  

Att anpassa omgivningen möjliggör också upplevelser av att lyckas i vardagen.  

Sätt att stödja ditt barn i att reglera belastningen

 • Identifiering av varningssignaler, dvs. beteenden som antyder att barnet håller på att bli överbelastat 
 • Identifiering av faktorer som ökar och minskar belastningen 
 • Anpassning av omgivningen för att göra den mer lämplig för barnet 
 • Användning av hjälpmedel och metoder som stöder koncentrationen