Skip to main content

Egenvårdsprogram

TYDLIGHET I VARDAGEN

Om ett barn har nepsy-drag kan vardagen kännas kaotisk och ostrukturerad. Vardagens smidighet och tydlighet kan stödjas med olika hjälpmedel. Verktyg 1–6 är utformade för att stödja en smidigare vardag.

Dagliga, upprepade aktiviteter är inte strukturerade hos ett barn med nepsy-drag. Händelser som avviker från rutinen kan väcka känslor av osäkerhet och otrygghet. Barnet behöver hjälp av en vuxen för att strukturera vardagen. 

Att följa instruktioner  

Det kan vara jobbigt att komma ihåg och följa långa instruktioner. Om instruktionen inte är strukturerad i barnets psyke kommer hen inte att kunna agera enligt instruktionen. 

Tidshantering 

Svårigheter att uppfatta och hantera tid kan göra vardagen utmanande. Det är karakteristiskt för personer med nepsy-drag att fördjupa sig i aktiviteter de tycker om under långa perioder. Då märker hen inte tidens gång.  

När det är utmanande att uppfatta tid kan övergångssituationer komma som en överraskning. Detta resulterar ofta i motstånd eller irritation.  

Övning hjälper barnet att klara sig i vardagen 

Ett barn med nepsy-drag kan behöva öva nya färdigheter för att klara vardagen. Det är mödosamt att öva på något nytt. Uppmuntra barnet att öva med belöningar. Ge upprepade gånger positiv respons om försök och framgångar.  

Positiv respons stärker barnets självkänsla och känsla av att lyckas. Det uppmuntrar barnet att försöka göra utmanande saker igen.  

Följande metoder stöder barnets ork i vardagen:

  • se till att barnet får tillräckligt med sömn och motion 
  • se till att måltidsrytmen är regelbunden 
  • varsla om händelser i förväg med bilder eller ett dagsschema 
  • planera framtida händelser 
  • förbered barnet på överraskningar 
  • dela upp uppgifter i mindre delar 
  • håll tillräckliga pauser 
  • stöd tidshantering och -uppfattning med en timer 
  • belöna