Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Detta egenvårdsprogram närmar sig sitt slut. I detta skede kan du tacka och berömma dig själv för att du har slutfört programmet samt för de resultat du har uppnått. Tack för att du tog dig tid att läsa och bearbeta din livssituation så här långt!

Förhoppningsvis hittade du i det här programmet hjälp och råd som du tyckte var till nytta för dig. Denna del hjälper dig att balansera din nya vardag och hitta saker som ger dig välbefinnande.

Var närvarande i nuet

Det är viktigt att medvetet rikta psyket till detta ögonblick. Du går miste om livet i nuet om all din tid går åt till att bekymra dig över det förflutna eller vara orolig inför framtiden.

Förhåll dig hoppfullt inför framtiden

Förutom att vara närvarande i nuet är det värt att vara öppen inför framtiden. Man kan inte veta vad som komma skall.