Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur är situationen för den som blir lämnad?

När man står inför en separation försöker man förstå varför separationen inträffat och hantera sina starka känslor.

Den som blir lämnad

Du kanske är i chock och undrar varför detta hände. Du kan känna dig förrådd och bitter. Du kanske undrar om det fortfarande skulle vara möjligt att bli tillsammans igen.

Självkänsla

Separationen kan ha föregåtts av en tid då din partner kritiserade dig och visade att hen inte var nöjd med vem du är. Det har säkert varit tungt. Ibland har den som blir lämnad försökt förändra sig för att behaga sin partner.

Den som blir lämnad undrar ofta vad som är fel med hen. Hen kan känna sig värdelös. I dessa stunder är det bra att påminna sig själv om att inte alla närstående anser detta. Du är viktig och värdefull för många.

Efter en separation kan du känna dig underlägsen. Men en ny livssituation är också en möjlighet att vara dig själv på ett mer omfattande sätt och acceptera dig själv som du är.

Vad ska jag göra?

Lyssna på dig själv och be partnern om tid att bearbeta situationen

  • Kom tillsammans överens om en period under vilken ni inte vidtar konkreta åtgärder för separationen.

Skuldbelägg, svartmåla eller kritisera inte partnern

  • Försök att sköta de praktiska arrangemangen på ett sakligt sätt.

Försök att inte utmåla dig själv som offer

  • I offerrollen kan man inte ta ansvar för sin egen del i relationen och dess slut. Att göra sig till offer hjälper en inte heller att gå vidare.

Svartmåla inte din partner på sociala medier

  • Man kan komma att ångra det senare om man alltför öppet berättat om situationen. Om ni har barn undergräver det också ert samarbete.

Se videon där Heli Vaaranen, direktör för Befolkningsförbundets relationscentrum Parisuhdekeskus, berättar om att acceptera den andras beslut att separera.