Skip to main content

Egenvårdsprogram

Ett nytt förhållande efter separationen

Du kan så småningom börja tänka på ett eventuellt nytt förhållande. Dina närstående kanske redan pressar dig att gå vidare och träffa nya människor.

Men är du verkligen redo? Den egna känslan är återigen den bästa vägvisaren. Om du får ångest av att tänka på dejtande är du inte riktigt redo än. Då lönar det sig för dig att träffa människor i din nya omgivning med vänskap som målsättning. Det är alltid rätt tid att hitta nya vänner.

Träffa andra under avslappnade former

Även om du inte ännu orkar dejta bör du inte heller helt isolera dig. Att isolera sig är inte en naturlig livsform för människan. Skapa nya vänkretsar kring studier eller hobbyer. Du träffar många nya personer varje vecka när du planlägger nya saker i ditt liv.

Gemensamma måltider är det äldsta sättet i världen att förena vänner och främlingar. Laga mat och bjud in andra att för att. Kaffebjudningar är även ett bra alternativ. Om du ännu inte vet hur man bakar, är det kanske något du kunde lära dig? Att skämma bort dina nya vänner med förmånliga och nybakade läckerheter får dig att framstå som en underbar person.

Se videon där Heli Vaaranen, direktör för Befolkningsförbundets relationscentrum Parisuhdekeskus, förklarar när en ny relation kan vara aktuell.​

Förälderns nya partner

För ett barn kommer föräldrarnas separation ofta som en överraskning, och hen behöver tid att anpassa sig. Föräldern själv har ofta kommit längre i processen. Föräldern kanske inleder ett nytt förhållande medan barnet fortfarande håller på att anpassa sig till separationen.

Ge barnet tid

Det är viktigt för barnet att kunna vänja sig vid det nya boendearrangemanget och etablera besöksrutinerna med föräldern som bor någon annanstans innan det är dags att lära känna en främmande vuxen.

Om barnet inte hinner återhämta sig kan hen uppleva att den nya partnern utgör en konkurrent till mamma eller pappa. En sådan situation kan tvinga barnet att försöka försvara den ena föräldern.

Berätta först för din ex-partner

Berätta först för din ex-partner om din nya partner och först sedan för barnet. Då behöver barnet inte bära på hemligheten i sitt andra hem.

Samtidigt förhindrar du att din ex-partner uttrycker sin spontana reaktion, till exempel en känsla av att vara sårad, framför barnet. Att berätta ger din ex-partner tid att bearbeta sina känslor. Hen kan i lugn och ro förbereda sig för att svara på barnets frågor om din nya partner.

Barnets reaktion

Man kan inte veta på förhand hur barnet kommer att reagera på förälderns nya partner. Barnet kan välkomna eller avvisa den nya partnern. Det är normalt att barnet i något skede visar ilska mot den nya partnern.

Den nya partnern och barnet kan båda två känna sig som utomstående i den ombildade familjen. Det är viktigt att föräldern tål barnets olika reaktioner i den nya familjesituationen.

En ny partner är en ny vuxen i barnets liv

Se till att du också spenderar tid på tumanhand med ditt barn. Barnet kan bli fäst vid din nya partner när hen märker att den nya partnern inte tar hens förälder ifrån hen. Anknytningen mellan den nya partnern och barnet underlättas också av att den nya partnern tillgodoser barnets behov och förbinder sig till barnet.

Varje barn har rätt att känna sig välkommen och älskad i sitt eget hem. När du väljer en ny partner väljer du på samma gång en ny vuxen som kommer att spela en stor roll i dina barns liv.