Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Lägg märke till de förklaringar du använder

I den här uppgiften utforskade du vilken typ av tankar du använder för att ge dig själv tillåtelse att agera på ett sätt som sexualiserar barn.

Att ge tillåtelse hänvisar till alla motiveringar du använder för att förklara för dig själv att ditt beteende är tillåtet eller får det att kännas mindre skadligt.

Ett exempel på denna typ av tänkande är: ”Det är bara en bild. Allt jag gör är att titta på bilder.”

Övning: Ändra beteendet som sexualiserar barn

Mål

Du lär dig att ifrågasätta de tankar som du har använt för att ge dig själv tillåtelse för barnrelaterade sexuella handlingar. Du lär dig att ersätta dem med alternativa tankar som hjälper dig att agera mer ansvarsfullt.

Anvisning

Använd dig i den här övningen av de saker du behandlade i föregående övning.

Läs frågorna nedan som har att göra med förklaringar och motiveringar. Fundera på svaren antingen för dig själv eller skriv ner dem i rutorna nedan.

Öva på att använda alternativa tankar nästa gång du känner dig frestad att utföra en barnrelaterad sexuell handling.

Efter övningen, fundera för dig själv eller skriv ner hur du lyckades med övningen och vad som kändes utmanande.

1. Börja med att göra en lista över alla tankar du använder för att ge dig själv tillåtelse för barnrelaterat sexuellt beteende.

Hur berättigar du till exempel att se på bildmaterial av sexuellt utnyttjande av barn?

Lista minst tre centrala tankar som du oftast använder för att ge dig själv tillåtelse för den handlingen.

Loading ...

2. Ta en titt på listan du har gjort.

Fundera på följande frågor för varje förklaring du använder för att berättiga dina sexuella handlingar som riktar sig mot barn:

  • Var kommer min tanke ifrån? Vad får mig att tänka så här?

  • Hur vet jag att det jag tänker är sant?
  • På vilka sätt stödjer det jag tänker om barn i sexuell mening barns välbefinnande och rättigheter?
Loading ...

3. Skriv också alternativa tankar efter varje förklaring du använder.

De är tankar som skulle få dig att agera mer ansvarsfullt och med respekt för barns rättigheter.

Lista och skriv ned alla alternativa tankar du kommer att tänka på.

Loading ...

Kom ihåg

Sexuellt intresse för barn leder aldrig automatiskt till handling. Alla kan kontrollera sina sexuella impulser och handlingar om de vill.

Detta är möjligt i synnerhet när man har tillgång till tillräcklig vägledning, stöd och hjälp för det. Detta sker emellertid inte av sig själv, och det krävs övning för att bemästra självreglering.