Skip to main content

Egenvårdsprogram

Ta hand om dig själv och gör det som är rätt

Många människor kämpar med olika skadliga sexuella tankar och fantasier. Sexuellt intresse för barn är ofta ett allvarligt problem som kan vara svårt att hantera ensam.

Observera

Om du känner att du inte får tillräckligt med stöd från detta egenvårdsprogram, eller om du misstänker att du inte kan kontrollera ditt eget beteende, sök hjälp. Gör dig inte skyldig till ett brott och skada inte ett barn.

Checklista

Ta hand om dig själv

Om du är sexuellt intresserad av barn är det viktigt att du söker stöd och hjälp för att kontrollera ditt beteende.

Att lämnas ensam med problemet kan orsaka känslor av hopplöshet och värdelöshet, vilket ofta återspeglas i humör och försämrad psykisk hälsa. Det är viktigt att ta hand om sig själv.

Skaffa information

Ju mer information du har om ditt sexuella intresse för barn, desto bättre kommer du att förstå dina känslor, tankar och erfarenheter. Kunskap och förståelse hjälper dig att hantera skadliga sexuella tankar och beteenden.

Diskutera

Bli inte ensam med att fundera över ditt sexuella intresse för barn, utan kontakta en sektor som kan hjälpa dig. De yrkesutbildade som arbetar i tjänsterna är insatta i ditt problem. De är redo att hjälpa och stödja dig.

Du kan också kontakta tjänsterna anonymt. I Finland har bland annat programmet Uusi suunta gett goda erfarenheter.

Tankar, känslor och beteende

Alla kan kontrollera eller lära sig att kontrollera sina handlingar och sitt beteende. Det är viktigt att skilja sexuella tankar och impulser från faktiska handlingar. Man kan påverka sina handlingar och sitt beteende.

Att i praktiken utföra sexuella tankar och begär riktade mot barn är ett allvarligt brott. Gör dig inte skyldig till ett brott, utan sök hjälp.

Kom ihåg

Starka sexuella impulser går om. Alla kan lära sig att hantera och kontrollera sina tankar och känslor som är förknippade med dem. Då kan man agera ansvarsfullt i dessa situationer.