Skip to main content

Egenvårdsprogram

HUR KAN MAN ÄNDRA SITT BETEENDE?

Det är viktigt att lära sig att identifiera och utmana skadliga tankar och innehåll i psyket. Det är särskilt viktigt när det finns en stark frestelse att agera på ett skadligt eller olagligt sätt.

Alla kan lära sig att identifiera de känslor och tankar som de egna föreställningarna innehåller. Även om de barnrelaterade föreställningarna har en stark sexuell innebörd kan du försöka ändra dem.

Man kan ändra på sitt beteende genom att ändra på sina tankar

Kognitiv beteendeterapi bygger på uppfattningen att tänkande, känslor och kroppsliga känningar påverkar beteendet. Beteende, å sin sida, påverkar tänkande, känslor och kroppsliga känningar.

Det är viktigt att lära sig att identifiera vilka faktorer som ingår i det egna sexuella intresset för barn på varje nivå. Genom att förstå det kan man lära sig att hantera sitt eget intresse och relaterad verksamhet.

Tankar

Känslor och fysiska känningar

Beteende

Granskning av tankar och handlingar

I övningarna kommer du att reflektera över vad som har fått dig att gå från tankar som sexualiserar barn till barnrelaterade sexuella handlingar. Du reflekterar också över hur handlingarna har påverkat ditt liv.

Du går igenom vilken typ av handlingar det är fråga om. Du reder ut för dig själv vad du gör, vad som fungerar som utlösande faktorer för att påbörja handlingen, med vilken typ av tankar du ger dig själv tillåtelse att agera och vilken typ av känslor och kroppsliga känningar som är förknippade med handlingarna.

Förändring kräver övning

Det krävs övning för att anta nya sätt att agera. Övningarna i den här delen hjälper dig att kontrollera dina egna tankar och de handlingsimpulser som dessa ger upphov till.

Kom ihåg

Övning minskar risken för att göra sig skyldig till sexuell verksamhet och brott som allvarligt skadar barnet.

Känslan av kontroll som uppnås genom övning minskar ofta också ångest och rädsla i samband med skadligt sexuellt intresse.