Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur kan man ändra sitt tänkande och beteende?

Föreställningar styr observationer och tolkning. På det sättet stärker de också sig själva. Föreställningar åtföljs ofta av en stark känsla som uppmanar till handling. För någon som är sexuellt intresserad av barn kan blotta tanken på barn eller föreställningar om barn föra tankarna till sexuell verksamhet och välbefinnande i samband med det.

Det är viktigt att lära sig att identifiera och utmana innehållet i sina egna föreställningar. Alla kan öva på att identifiera vilka känslor, tankar och beteendeimpulser deras egna föreställningar innehåller.

Vad är föreställningar?

Föreställning hänvisar till den mentala bilden av något. Det kan till exempel vara en föreställning om hurdan en hund eller en snygg person är.

Hur vi uppfattar saker eller situationer är till stor del relaterat till föreställningar. Människor har olika föreställningar om samma sak. Till exempel kan en hund vara stor och farlig i en persons föreställning, men liten och söt i en annans.

Föreställningar påverkar hur vi tolkar saker såväl som våra tankar, känslor och vårt beteende. Man kommer sannolikt att undvika en hund om man föreställer sig att den är stor och farlig.

Hur uppkommer föreställningar?

Föreställningar är individuella. De kan åtföljas av olika syn-, hörsel-, känslo- och luktförnimmelser.

Föreställningar skapas bland annat genom upplevelser, uppväxt och media. Uppkomsten av föreställningar påverkas också av personens värderingar och principer.

Konfirmeringsbias

Ju större betydelse något har, desto mer kretsar tankarna kring det. Då är man mer benägen att göra observationer som är förknippade med det. Människor fäster mer uppmärksamhet vid saker som förstärker deras befintliga föreställning.

Konfirmeringsbias och sexuella föreställningar

För personer som är sexuellt intresserade av barn kan föreställningar som har att göra med barn vara dominerande. Om dessa föreställningar är mycket sexuella, tolkar personen ofta också sina observationer som sexuella. Det är som om personen ser och tolkar saker genom sexuellt färgade glasögon.

Då kan hen till exempel tolka beteendet hos ett barn som försöker komma i famnen som sexuellt, även om barnet bara vill sitta i famnen. Hen kan också tolka meddelanden eller konversationer på sociala medier som sexuella, även om barnet bara är artigt.

Det är viktigt att identifiera sina föreställningar

Att identifiera sexuella föreställningar, tankar och känslor riktade mot barn är det första steget mot att kontrollera sitt eget beteende. Om föreställningarna som är kopplade till barn är sexuella är det viktigt att lära sig att ändra dem.

I följande del kan du genom olika övningar lära dig hur dina föreställningar påverkar ditt tänkande, dina känslor och ditt beteende.

Kom ihåg

Det kan vara ångestframkallande att undersöka sitt eget sexuella intresse för barn och föreställningar förknippade med det. Det lönar sig dock, eftersom medvetenhet är det första steget mot att kontrollera sina egna handlingar och ändra sitt beteende.